Biofeedback

Co to jest Biofeedback?

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu trenującemu informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym.

Czytaj więcej

Biofeedback – działanie i wskazania

Terapia Biofeedback rekomendowana jest dla dzieci i dorosłych borykających się m.in. z zaburzeniami koncentracji, stresem oraz trudnościami w nauce.

Czytaj więcej

Badania z wykorzystaniem aparatury Thought Technology

Aparatura firmy Thought Technology została wykorzystana w wielu badaniach naukowych potwierdzających skuteczność metody Biofeedback

Czytaj więcej

QEEG – diagnoza i planowanie terapii Biofeedback

QEEG to badanie diagnostyczne, które dostarcza wiarygodnych markerów dysfunkcji mózgu.

Czytaj więcej

HEG-Biofeedback – skuteczna metoda terapii ADHD

HEG-Biofeedback umożliwia obserwację zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych.

Czytaj więcej

HRV/RSA Biofeedback

Trening HRV Biofeedback poprzez naukę bezwysiłkowego oddechu relaksacyjnego, przyniesie rezultaty poprzez m.in. poprawę funkcjonowania poznawczego.

Czytaj więcej

Trening zmienności rytmu serca w edukacji

RSA Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna wykorzystywana w szkołach.

Czytaj więcej

Biofeedback w diagnozie i terapii stresu

Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna wykorzystywana w nauce zarządzania stresem.

Czytaj więcej

EEG-Biofeedback w diagnozie i terapii depresji

U osób z depresją obserwuje się zwiększoną aktywność prawej półkuli w stosunku do lewej, co znalazło zastosowanie w treningach EEG-Biofeedback.

Czytaj więcej

Biofeedback w uzależnieniach

U osób uzależnionych niezbędne jest odpowiednie regulowanie pracy mózgu, które w efekcie zapobiegnie występowaniu nawrotów choroby.

Czytaj więcej

Biofeedback w terapii migreny

Pomoc terapeutyczna i postępowanie lecznicze w migrenie opiera się na zwalczaniu napadów oraz odpowiedniej profilaktyce.

Czytaj więcej