Aktywna Tablica 2020-2024

Stwórz w placówce miejsca przeznaczone do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aktywna Tablica - co to takiego?

Aktywna Tablica to program rządowy, którego celem jest rozwijanie wyposażenia szkół oraz umiejętności zarówno uczniów, jak i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Pozyskane środki placówki mogą wykorzystać na zakup nowoczesnego sprzętu, programów i narzędzi do terapii umożliwiających rozwój kompetencji TIK oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

✓ szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019

✓ szkoły ponadpodstawowe

✓ szkoły kształcące uczniów niewidomych

✓ szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami

✓ specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

✓ szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

Wniosek A dyrektora - - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe)

Wniosek B dyrektora - dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);

Wniosek C dyrektora - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.

Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą)

Wniosek organu prowadzącego

Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Szkolenie „Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka.”

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

Nowa era neurorehabilitacji

Więcej

Aktualności