Aparatura Biofeedback do badań naukowych

Urządzenia do Biofeedbacku Thought Technology są na tyle wszechstronne i elastyczne w konfiguracji, że można je wykorzystać zarówno do terapii, jak i badań naukowych. Wśród cech, których nie wykorzystuje się w terapii, ale mogą się przydać w badaniach są m.in.:

 • Możliwość łączenia koderów (np. 4 x koder 10 kanałowy daje nam 40 kanałowy zestaw rejestracyjny)

 • Edytory kanałów obliczeniowych oraz warstwy wyświetlania danych

 • Bogata biblioteka algorytmów: statystyk, filtrów, kanałów logicznych

 • Automatyczne zestawy konfiguracyjne filtrów i statystyk dla dedykowanych czujników

 • EEG: koherencja, współczynniki, faza, JTFA (analiza czasowo częstotliwościowa, Gabor, Matching Pursuit, STFT)

 • EKG: parametry zgodne z wytycznymi HRV Task Force

 • Zapis danych na karcie pamięci (np. w terenie, w treningu sportowym)

 • Transmisja danych bluetooth do 100 m.

 • Zapis danych w pliku tekstowym ASCII możliwym do odczytania w programach statystycznych czy Matlabie (próbka po próbce)

 • Przyjmowanie znaczników zdarzeń z fotodiody lub przycisku

 • Pomiar czasu reakcji

 • Synchronizacja czasowa między koderami

 • Moduł do tworzenia prostych interfejsów mózg-komputer, mózg-maszyna np. sterowania pojazdem zdalnie sterowanym lub dronem

 • Współpraca z LabView oraz modułami sprzętowymi National Instruments: http://thoughttech.life/sciencedivision/pages/solution.html

 • Bezpłatne SDK lub Connection Server SDK (wyłącznie do badań naukowych)

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*