EEG Biofeedback Inifiniti 8

Infiniti 8 to 8-kanałowy system, który umożliwia prowadzenie badań naukowych z rejestracją parametrów fizjologicznych. System korzysta z profesjonalnego kodera ProComp Infiniti który może zapisywać sygnał z 8 czujników w jednym czasie. Dwa kanały charakteryzują się wysoką częstotliwością próbkowania: 2048 próbek/sekundę. Pozostałe 6 kanałów pracuje z częstotliwością 256 próbek/s.

System Infiniti wykorzystywany jest w dziedzinach badawczych, klinicznych, rehabilitacji i sporcie.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*