Badania reakcji na stres

Stres jest nieodłączną częścią naszego życia. Umiarkowany poziom stresu mobilizuje nas do aktywnego zmagania się z sytuacjami życiowymi. Problem pojawia się, gdy jego poziom przekracza nasze możliwości i blokuje nasze zdolności adaptacyjne. Dzięki najnowszym technologiom możemy dzisiaj mierzyć stres analizując reakcję fizjologiczną jaką wywołuje.

System Infiniti z pakietem Physiology Suite wyposażony jest w specjalistyczny protokół do badania reakcji na stres. Procedury testowe składają się m.in. z testu Stroopa, zadania matematycznego i opowiadania stresującego zdarzenia przeplatanego neutralnymi próbami odpoczynku.

W trakcie wymienionych prób rejestrowane są zmiany fizjologiczne w obrębie:

  • Układu oddechowego

  • Układu mięśniowego

  • Układu sercowo-naczyniowego

  • Autonomicznego układu nerwowego (AUN)

Dostępne parametry: EMG, amplituda i częstotliwość oddychania, zmienność rytmu serca (HRV), temperatura obwodowa, przewodnictwo skórno-galwaniczne (SC).

Skrypt diagnozy reakcji na stres prezentuje wyniki w postaci podsumowującego raportu z uwzględnieniem wykresów oraz licznych statystyk. Raport można wydrukować lub zapisać w dostępnych formatach: pdf, Word, html.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*