Czujnik przewodności skóry/GSR (SC)

Czujnik przewodności skóry/GSR (SC) służy do wykonywania pomiarów aktywności elektrodermalnej skóry w jednostkach micro-Siemens (µS). Jest to najbardziej znany w psychofizjologii pomiar, który odzwierciedla reakcję na stres, przeżywane emocje, poziom aktywności. Czujnik stosowany jest w terapii stresu, lęku, niepokoju, relaksacji oraz medycynie sportowej.

Czujnik dokonuje pomiaru

  • Poziomu przewodności skóry (skin conductance level – SCL), który odzwierciedla chwilowe zmiany wartości µS. Wartość wyświetlana jako SCL to średnia wszystkich danych pomiarowych SC, zarejestrowanych w danym odcinku czasowym

  • Reakcji przewodności skóry (skin conductance response – SCR), czyli pobudzenia poprzez dany bodziec. Pojawia się ona za każdym razem, gdy klient odczuwa przypływ emocji i jest widoczna w postaci fali o zmieniającej się amplitudzie. Wartość wyświetlana jako SCR to wielkość amplitudy wzrostu SC w tym samym odcinku czasowym.

  • Zmian potliwości, które spowodowane są zwiększonym lub zmniejszonym poziomem stresu.

W stanie braku wzmożonej aktywności i emocji pomiar najczęściej wynosi poniżej 5 µS. Natomiast osoba znajdująca się w sytuacji stresowej bardzo szybko osiąga poziom 10–20 µS.

Czujnik jest wyposażony w dwie elektrody Ag/AgCl podłączane do palców dłoni lub stóp. Ma on następujące cechy:

  • Przybliżony rozmiar z przewodami: 15 cm;

  • Dokładność pomiaru: +/- 5%;

  • Zakres pomiarowy: 0–30 µS;

  • Paski na palec oraz elektrody są wymienne.

Czujnik współpracuje z programami: Physiology Suite, Stress Control, Reaction Time, Rehab Suite, DynaMap Suite.

Do użytku z koderami: FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti, ProComp5, ProComp2.

Gwarancja 2 lata.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*