Zestaw RSA Biofeedback (HRV) Infiniti 8 Plus

Zestaw wyposażony jest we wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia treningu Biofeedback obejmującego pomiar wszystkich parametrów fizjologicznych (oddech, temperatura, tętno, EKG, przewodność skóry) wraz z analizą danych HRV.

Zestaw umożliwia ponadto monitorowanie i trenowanie oddechu z przepony i klatki piersiowej.

Zestaw RSA Biofeedback (HRV) Infiniti 8 Plus zawiera

 • Koder ProComp Infiniti

 • Oprogramowanie Biograph Infiniti; CardioPro Infiniti Suite; Physiology Suite

 • Czujnik oddechowy RESP

 • Czujnik HRV/BVP

 • Czujnik przewodności skóry SC

 • Czujnik temperatury TEMP

 • Czujnik EKG z zestawem elektrod Unigel

 • Roczna umowa serwisowa „Standard Start”

 • 2 lata gwarancji

Program Physiology Suite zawiera rozbudowany zestaw 170  gotowych ekranów diagnostycznych umożliwiających monitorowanie, ocenę reakcji fizjologicznej. Funkcjonalność programu:

 • Ekrany z automatycznymi i manualnymi ustawieniami progów

 • Możliwość nagrywania treningów biofeedback

 • Możliwość generowania raportów sesji oraz wykresów prezentujących postępy dla wszystkich odbytych sesji

 • Skrypt relaksacyjny z nagraną ścieżką dźwiękową, prowadzącą klienta przez proces osiągania stanu głębokiej relaksacji.

Program CardioPro Infiniti Suite umożliwia zapis I analizę zmienności rytmu serca. Funkcjonalności programu:

 • Standardowe miary HRV zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologii

 • Statystyczne parametry: SDNN, SDANN, NN50, pNN50, RMSSD,

 • Normalizacja i analiza IBI (inter-beat-interval – odstępy między interwałami)

 • Prosta analiza danych fizjologii obwodowej takich jak oddychanie, temperatura, EMG

 • Proste opcje raportowania

 • Eliminacja artefaktów

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*