ADScan

System ADScan to narzędzie opracowane przez firmę Meditech we współpracy z Charité University of Berlin i kliniką uniwersytecką w Mainz.

Według ICD-10 (klasyfikacja chorób Światowej Organizacji Zdrowia) rozpoznanie nieprawidłowości hiperkinetycznych wymaga stwierdzenia wyraźnie nieprawidłowego nasilenia zaburzeń uwagi, nadmiernej aktywności i impulsywności. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria diagnostyczne można na podstawie wyników uzyskanych za pomocą systemu ADScan obiektywnie stwierdzić, czy pacjent jest dotknięty syndromem deficytu uwagi (ADD) z dodatkową hiperaktywnością (ADHD).

System ADScan służy do przesiewowej diagnostyki ADHD, przygotowanej w oparciu o technologię radaru dopplerowskiego, który pozwala mierzyć ilościowe aspekty ruchliwości z bardzo dużą dokładnością.

ADScan (ADScaner) to urządzenie mierzące:

 • aktywność ruchową badanej osoby za pomocą radaru dopplerowskiego (częstotliwość i intensywność);

 • koncentrację uwagi (czas reakcji oraz impulsywność) która oceniana jest za pomocą „Testu ciągłego wykonywania” (CPT). Analiza obejmuje m.in. liczbę popełnionych błędów pominięcia, nadmiaru oraz czas reakcji.

Diagnoza z wykorzystaniem urządzenia AdScan

Pomiar powinien być wykonywany w zamkniętym pomieszczeniu, a w otoczeniu nie mogą znajdować się żadne ruchome przedmioty. ADScan powinien zostać ustawiony na stojaku na przeciwko osoby badanej, która siedzi na wygodnym fotelu z podnóżkiem oddalonym 2,5 m od skanera. 

Analiza otrzymanych wyników

Wyniki uzyskane za pomocą urządzenia ADScan (testy i skanowania) można przenieść do programu ADScanalyzer. Dane z badania są przedstawione w precyzyjny sposób w postaci liczb, wykresów i kolorowych pasków, na których można odnieść wynik pacjenta do grupy referencyjnej. 

Program generuje wynik z badania na podstawie: danych normatywnych, danych z CPT, skanowania spoczynkowego oraz ankiety.

W skład zestawu wchodzą

 • urządzenie ADScan

 • program ADScanalyzer

 • przycisk ręczny, drewniana kulka służąca do badania reakcji na bodźce wzrokowe;

 • miarka o długości 3 m

 • statyw z pokrowcem

 • kabel USB z izolatorem do połączenia z komputerem

 • instrukcja obsługi w języku polskim

 • ergonomiczna plastikowa walizka.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*