BESA MRI

BESA MRI to oprogramowanie umożliwiające generowanie indywidualnych modeli głowy (FEM) w celu precyzyjnej analizy źródeł na podstawie danych MRI. Dokładne rozmieszczenie elektrod w przestrzeni ma duże znaczenie dla uzyskania wiarygodnych wyników. BESA Research dysponuje standaryzowanymi modelami głowy dla różnych grup wiekowych. BESA MRI natomiast wykorzystuje dane z rezonansu magnetycznego w celu dokonania spersonalizowanej analizy.

BESA MRI umożliwia importowanie danych uzyskanych za pomocą rezonansu magnetycznego w celu ich przetworzenia i wykorzystania w dalszej analizie EEG lub MEG. Importowanie danych MRI przebiega za pośrednictwem czytników DICOM, ANALYZE/NIFTI, VMR. Dane MRI są segmentowane i wykorzystywane do wygenerowanie 4-warstwowego modelu głowy osoby badanej. Poszczególne warstwy to: skóra głowy, czaszka, płyn mózgowo-rdzeniowy, mózg.

W programie BESA MRI jest dostępna funkcja automatycznej korekty niehomogeniczności (inhomogenity). Zapewnia to zredukowanie wszystkich fluktuacji odcieni szarości zależnych od parametrów aparatury. Dopiero tak przygotowany materiał może posłużyć do segmentacji różnych obszarów tkanki mózgowej. Wspomniana korekta jest dokonywana w oparciu o algorytm Adaptive Fuzzy C-Means (AFCM (Pham D. i Price J. 1999).

Lokalizacja źródeł dipoli przeprowadzona w programie BESA Research może być rzutowana na indywidualny model głowy osoby badanej z uwzględnieniem wszystkich wspomnianych wyżej warstw.

Wymagania techniczne

  • Windows® 10 (64 bit, tryb dotykowy nie wspierany)

  • Windows® 7 (64bit, tryb dotykowy nie wspierany)

  • Procesor: minimum: 2 GHz

  • RAM: minimum: 8 GB

  • Rozdzielczość monitora: minimum: 1280×1024 pikseli

  • Karta graficzna obsługująca OpenGL 2.0 z 16 MB RAM lub więcej