dEEG o dużej rozdzielczości do 256 kanałów

Funkcjonalności

 • Dostępne czepki od 32, 64, 128 aż do 256 kanałów

 • Szybki czas montażu: do 20 minut dla 256 elektrod

 • Możliwość akwizycji danych EEG z liczbą kanałów: 256

 • Pakiet do badania potencjałów ERP dla E-Prime

 • 32 dodatkowe kanały fizjologiczne do rejestracji EKG, EMG, temperatury, oddechu, ułożenia ciała

 • Możliwość wielokanałowej stymulacji elektrycznej prądem stałym (tDCS), zmiennym (tACS) oraz impulsowym (tPCS)

 • Możliwość modelowania przepływu prądu w przestrzeni 3D w całym obszarze głowy badanej osoby

 • Możliwość budowy indywidualnych modeli głowy w oparciu o dane z fotogrametrii

 • Atlasy głowy uwzględniające budowę i przewodnictwo prądowe skóry, czaszki, płynu mózgowo-rdzeniowego, substancji szarej, substancji białej, powietrza oraz oczu do precyzyjnego planowania stymulacji tCS

 • Możliwość rozbudowy do systemu umożliwiającego jednoczesną rejestrację EEG z MRI.

 • Przyjmowanie markerów zdarzeń za pośrednictwem TTL oraz TCP/IP

 • Fotostymulacja i wideometria

 • Wywoływanie funkcji MATLAB bezpośrednio w aplikacji do analizy EEG

 • Dedykowane wtyczki do EEG Lab oraz Toolbox dla Fieldtrip

 • Dedykowane wtyczki do eyetrackera SR Research

 • Dostępne API

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*