niRS Artinis

Istotną zaletą systemu nIRS jest jego mobilność oraz wysoka jakość pomiaru, ale także brak konieczności stosowania żelu przewodzącego. System umożliwia wielokanałową rejestrację, dzięki czemu uzyskujemy mapy aktywności mózgu.

Zastosowanie nIRS:

  • kliniczne: demencja naczyniowa, monitorowanie utlenowania mózgu podczas operacji, badania małych dzieci

  • psychologiczne: do badań procesów poznawczych, zmian aktywności różnych obszarów mózgu podczas prób testowych (kora wzrokowa, czołowa, ciemieniowa, motoryczna)

  • w sporcie: badania mięśni podczas treningu

  • badania obciążenia poznawczego różnych grup zawodowych w trudnych warunkach

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*