tDCS – Neuroelectrics

 • Protokoły wielokanałowe (np. jedna anoda, kilka katod) – MtCS

 • Wizualizacja przebiegu stymulacji na modelu głowy 3D

 • Bezpieczeństwo: stały pomiar impedancji

 • Możliwość kontroli stymulacji z poziomu Matlaba

 • Równoczesny zapis EEG i stymulacja w jednym urządzeniu

 • Eksperymenty typu Sham oraz z podwójnie ślepą próbą

 • Closed Loop Stimulation z poziomu Matlaba

 • Dostępne elektrody gąbkowe oraz żelowe o średnicy 1 cm do wielokanałowej stymulacji

 • Personalizowane protokoły ukierunkowane na stymulację wybranych lokalizacji

 • Montaże optymalizowane w oparciu o skany MRI

 • Zgodność z wielokanałowym, mobilnym systemem do neuroobrazowania metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni Artinis.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*