Cewki Magstim® chłodzone powietrzem

Cewki Magstim® chłodzone powietrzem wykorzystują zarządzany przepływ powietrza z otoczenia, aby zapewnić szczytową i trwałą wydajność podczas dłuższych protokołów.

Do każdego rodzaju cewki dostępne są pakiety.

Cewka D70 mm Air Film® (AFC)

Cewka AirFilm® jest zdolna do dostarczania powtarzających się impulsów przy wysokich poziomach mocy, posiada system chłodzenia powietrzem i jest dostępna w wersji placebo do badań z podwójnie ślepą próbą.

 • Podwójne uzwojenia 70 mm

 • Szczytowe pole magnetyczne* = 0,8 T

 • Zintegrowana regulacja termostatyczna

 • System chłodzenia AirFilm®

 • Możliwość połączenia z cewką SHAM do badań z ślepą próbą

 • Średnia indukcyjność: 12 µH

 • Charakterystyka impulsu: czas narastania około 80 µs, całkowity czas trwania 0,5 ms, dwufazowy

 • Idealna do zastosowań terapeutycznych z wykorzystaniem rTMS

 • Kompatybilność: Rapid²

* Szczytowe pole magnetyczne cewek chłodzonych powietrzem przy użyciu Magstim® Rapid2.

Pakiet z cewką D70 mm Air Film® (AFC)

Pakiet zawiera:

 • Cewkę powietrzną D70 mm (AFC)

 • Stojak AFC

Stojak AFC jest wyposażony w mechanizm umożliwiający utrzymanie ciężaru cewki Air Film®, z możliwością zabezpieczenia cewki w różnych pozycjach.

* Szczytowe pole magnetyczne cewek chłodzonych powietrzem przy użyciu Magstim® Rapid2.

Pakiet D70 mm Air Film Coil (AFC) z cewką SHAM do ślepej próby

Cewka AFC Sham wygląda identycznie jak jej aktywna wersja, odtwarza dźwięki operacyjne i wytwarza bardzo płytkie pole magnetyczne, które naśladuje odczucie stymulacji magnetycznej.

Pakiet zawiera:

 • Cewkę powietrzną D70 mm (AFC)

 • Cewkę powietrzną D70 mm SHAM do ślepej próby

 • Stojak AFC

Stojak AFC jest wyposażony w mechanizm umożliwiający utrzymanie ciężaru cewki Air Film®, z możliwością zabezpieczenia cewki w różnych pozycjach.

Cewka D70² B.I. Air Cooled – chłodzona powietrzem

Chłodzona powietrzem cewka D70² B.I. ma nachodzące na siebie uzwojenia, które tworzą bardziej ogniskowe i wyższe szczytowe pole magnetyczne w porównaniu ze standardowymi podwójnymi cewkami 70 mm. Jednostka wyciągu powietrza zapewnia wydajne chłodzenie przepływem powietrza podczas wykonywania protokołów wielokrotnej stymulacji o dużej intensywności i impulsów theta. Konstrukcja cewki do znakowania (B.I.) zapewnia łatwość pozycjonowania i odwrócenia prądu poprzez obrót cewki. Cewka D70² B.I. ma również dostępną wersję SHAM do ślepej próby.

 • Podwójne uzwojenie 70 mm

 • Szczytowe pole magnetyczne* ≥1,19 T

 • Zwiększona wydajność podczas powtarzalnych protokołów

 • Możliwość połączenia z cewką SHAM

 • Idealna do ogniskowych rTMS

 • Kompatybilność: Rapid2

* Szczytowe pole magnetyczne cewek chłodzonych powietrzem przy użyciu Magstim® Rapid2.

Pakiet z cewką chłodzoną powietrzem D702 B.I.

Pakiet zawiera:

 • Cewkę chłodzoną powietrzem D702 B.I.

 • Jednostkę wyciągu powietrza

 • Stojak AFC z zaciskiem

Stojak AFC jest wyposażony w mechanizm umożliwiający utrzymanie ciężaru cewki Air Film®, z możliwością zabezpieczenia cewki w różnych pozycjach.

Pakiet z cewką chłodzoną powietrzem D702 B.I. i wersją SHAM do ślepej próby

Cewka chłodzona powietrzem D70² B.I. SHAM wygląda identycznie jak jej aktywna wersja, odtwarza szum pulsacyjny i naśladuje odczucie stymulacji magnetycznej.

Pakiet zawiera:

 • Cewkę chłodzoną powietrzem D702 B.I.

 • Cewkę chłodzoną powietrzem D702 B.I. SHAM do ślepej próby

 • Jednostkę wyciągu powietrza

 • Stojak AFC z zaciskiem

Rapid2 D70 mm Air Cooled - chłodzona powietrzem

Chłodzona powietrzem cewka Rapid2 D70 wytwarza ogniskowe pole magnetyczne dzięki swojej budowie w kształcie cyfery osiem. Jednostka wyciągowa zapewnia silny przepływ powietrza do kontroli temperatury podczas długich protokołów przy dużej mocy wyjściowej. Cewka jest kompatybilna ze stymulatorami Magstim Rapid².

 • Kompatybilność: rodzina Rapid²

 • Średnia indukcyjność: 15 µH

 • Szczytowe pole magnetyczne* = 0,93 T

 • Chłodnica powietrza zapobiegająca przegrzaniu

 • Idealna do badań rTMS

* Szczytowe pole magnetyczne cewek chłodzonych powietrzem przy użyciu Magstim® Rapid2.

Pakiet z Rapid2 D70 mm Air Cooled

Cewka chłodzona powietrzem D70² B.I. SHAM wygląda identycznie jak jej aktywna wersja, odtwarza szum pulsacyjny i naśladuje odczucie stymulacji magnetycznej.

Pakiet zawiera:

 • Cewkę Rapid2 D70 mm Air Cooled

 • Jednostkę wyciągu powietrza

 • Stojak AFC z zaciskiem

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*