Magstim® BiStim²

Magstim® BiStim² łączy dwa urządzenia 200² poprzez moduł łączący, dzięki czemu przez jedną cewkę mogą być dostarczane impulsy sparowane.

Magstim® BiStim² jest odpowiedni zarówno do stymulacji korowej, jak i obwodowej, pozwala użytkownikowi na dostarczenie precyzyjnych pod- i ponadprogowych impulsów warunkowych i testowych z możliwością podłączenia dwóch indywidualnych cewek do stymulacji międzypółkulowej.

Cechy stymulatora Magstim® BiStim²

  • Monofazowy

  • Impulsy sparowane

  • Stymulacja korowa i obwodowa

  • Warunkowanie pod- i ponadprogowe

Idealny do: badań nad hamowaniem wewnątrzkorowym, jak również facylitacją i badaniami połączeń mózgowych.