Dofinansowania i projekty

Dofinansowania i projekty

Zachęcamy do zapoznania się z listą aktualnych programów ogólnopolskich i regionalnych umożliwiających pozyskanie dotacji, dofinansowania lub niskooprocentowanej pożyczki.

Programy ogólnopolskie

Dotacje oraz kredyty na atrakcyjnych warunkach zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw.

Dofinansowania szkoleń dla wszystkich przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę.

Program dla szkół publicznych oraz niepublicznych, w ramach którego mogą się ubiegać o dofinansowanie na zakup sprzętu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie lub stworzenie stanowiska pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Programy regionalne

Odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy

Niskooprocentowane pożyczki, które można przeznaczyć np. na inwestycję, zakup maszyn i urządzeń. Pożyczki udzielane są przez gminy lub firmy założone przez urzędników kilku miast. Szczegółowe informacje uzyskać można w urzędzie gminy.