Serwis aparatury

Serwis aparatury

Zakres usług świadczonych przez Dział Serwisu:

Wykonujemy przeglądy serwisowe zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07.04.2022 r. "O wyrobach medycznych" nakładającą na Użytkownika (używającego wyrobu medycznego) dokonywanie przeglądów zgodnie w wymaganiami producenta a także dokumentowania wszystkich przeprowadzonych działań serwisowych w odniesieniu do posiadanej aparatury medycznej.

  • Instalacja oprogramowania i konfiguracja ustawień aparatury

  • Obsługa dotycząca obsługi oprogramowania

  • Obsługa serwisowa w tym okresowa, doraźna kalibracja, kontrola (generowanie parametrów)

  • Aktualizacja oprogramowania

Przed wysłaniem produktu do naprawy/ przeglądu prosimy o kontakt z Działem Serwisu. Do aparatury należy dołączyć szczegółowy opis problemu wraz z numerem kontaktowym oraz adresem zwrotnym. Sprzęt prosimy wysłać na adres:

Biomed Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp.j.
SERWIS
al. Armii Krajowej 2/7
50-541 Wrocław

Uwaga:

  • W przypadku braku podpisanej umowy serwisowej, koszt pracy serwisanta będzie naliczony indywidualnie w zależności od rodzaju usterki oraz czasu jej naprawy.

  • Każda umowa może zostać przedłużona pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone jeszcze przed upływem końca trwającej umowy. W przypadku podpisywania umowy serwisowej bez kontynuacji (braku kontynuacji trwającej umowy) następna umowa traktowana jest jak nowo zawierana umowa.

Zapytaj o serwis

Formularz kontaktowy