Nauka czytania i pisania

Zestaw rekomendowany jest do pracy z osobami:

  • Mającymi problem z czytaniem i pisaniem (rozumieniem pojedynczych wyrazów, rozpoznawaniem sylab i dźwięków, właściwym uporządkowaniu tonów itp.)

  • Mającymi problem z liczeniem

  • Mającymi trudności z koncentracją i nauką np. języków obcych

Elementy składowe zestawu

Urządzenie do treningu lateralnego

Urządzenie do treningu słuchowego

Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej

Trening czytania fonematycznego

Trening lateralny z BrainCentral moduł Alpha-Trainer

Trening automatyzacji myślenia i działania wielotorowego

Przykładowe ćwiczenia

  1. Spotkanie z dzieckiem rozpoczynamy od treningu słuchowego wykonywanego na urządzeniu Brain-Boy Universal. Pracujemy nad takimi obszarami jak: słyszenie kierunkowe, lokalizacja dźwięku, częstotliwość dźwięków, koncentracja, czas reakcji, zapamiętywanie bodźca słuchowego, koordynacja wzrokowo-motoryczna. Kolejnym krokiem są ćwiczenia z tablicą logopedyczną. Wykorzystując ją w terapii, pomagamy rozwijać dziecku warstwę językową. Usprawniamy funkcje wzrokowe, słuchowe i motoryczne. Rozwinięciem (utrudnieniem) powyższych ćwiczeń może być włączenie do treningu ćwiczeń na urządzeniu BrainCentral moduł Alpha-Trainer. Dziecko pracuje w słuchawkach. Terapeuta włącza materiał słuchowy utrudniający percepcję (np. dźwięk imitujący szumy czy głosy w klasie) w słuchawkach dziecka i jednocześnie pracuje z nim z tablicą logopedyczną.
  2. Spotkanie z dzieckiem rozpoczynamy od treningu słuchowego wykonywanego na urządzeniu Brain-Boy Universal. Nieprawidłowe różnicowanie fonemów (głosek) przekłada się na trudności w czytaniu, pisaniu, zubożeniu słownika. Dlatego w kolejnym kroku pracujemy z programem WWTT – realizujemy trening percepcji słuchowej. Materiał treningowy podawany jest w formie słuchowo-wizualnej (81 sylab złożonych ze spółgłosek i samogłosek). Sylaby podczas ćwiczenia możemy dowolnie zestawiać w bloki, trenować na tle dźwięków zakłócających. Trening taki jest szczególnie pomocny w terapii deficytu „domknięcia słuchowego”.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*