Trening sensomotoryczny z treningiem równowagi

Zestaw rekomendowany jest do pracy z osobami:

  • Mającymi trudności szkolne

  • Z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją

  • Z zespołem aspergera

  • Z nadpobudliwością psychoruchową

  • Z zaburzeniami koncentracji uwagi i/lub zaburzeniami koordynacji

  • Z dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi

  • Obniżonej sprawności percepcji wzrokowej i słuchowej

Elementy składowe zestawu

Diagnoza, trening równowagi i postawy ciała w przestrzeni

Wieloosiowe ćwiczenia równowagi

Trening percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej oraz planowania ruchu

Trening równowagi, koordynacji ruchowej, planowania ruchu i orientacji przestrzennej

 Trening wspomagania zdolności wizualno-motorycznych oraz planowania ruchu

Ćwiczenia funkcji motorycznych, koordynacji oraz współpracy między obiema półkulami mózgu

Przykładowe ćwiczenia

  1. Nieprawidłowy rozwój sensomotoryczny dziecka powoduje, że ma ono trudności w opanowaniu podstawowych technik szkolnych. Trening przed wykonywaniem np. zadań umysłowych możemy rozpocząć od wsparcia funkcji wzrokowych (ćwiczenia za pomocą leżącej ósemki, obręczy z kulkami). Za pomocą tych narzędzi pracujemy nad wszystkimi mięśniami wzrokowymi odpowiedzialnymi za prawidłowe widzenia, spostrzeganie. Ćwiczenia stanowią świetne przygotowanie do nauki czytania, koncentracji na tekście. Do terapii na dalszym etapie możemy włączyć pulpit grafomotoryczny – rozwijający umiejętność korekty motorycznej w zadaniach grafomotorycznych, pomagający w nauce orientacji w przestrzeni oraz kształtowaniu takich pojęć jak oś symetrii, odzwierciedlenie, odbicie lustrzane.
  2. Praca nad problemami grafomotorycznymi powinna być rozpoczęta od pracy nad równowagą-  utrzymaniem prawidłowej pozycji ciała. Narzędziami, które mogą być wykorzystane do tego celu jest specjalna platforma MediBalance Pro (do diagnozy, treningu równowagi i postawy ciała w przestrzeni). Osoba ćwicząca ma możliwość śledzenia na bieżąco ułożenia swojego ciała dzięki wizualnej informacji zwrotnej jaką widzi na ekranie przed sobą. Praca z platformą pozwala na dużą elastyczność w doborze ćwiczeń i dostosowaniu ich do aktualnych umiejętności ćwiczącego.

Do treningu terapeuta może również włączyć pracę na pulpicie grafomotorycznym