Wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę funkcji poznawczych u dzieci z ADHD

Badania wskazują na pozytywny wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę funkcji poznawczych u dzieci z ADHD. Z każdym rokiem pojawia się coraz więcej dowodów na to, że neurofeedback jest znakomitą, niefarmakologiczną alternatywą w leczeniu ADHD. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić dziś badania popierające tę tezę.

Dlaczego diagnoza ADHD jest tak ważna?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie behawioralne charakteryzujące się problemami m. in. z kontrolą uwagi. Efektem są:

  • deficyty uwagi

  • hiperaktywność

  • nadpobudliwość ruchowa

Ze względu na zapobieganie i minimalizowanie poważnych powikłań, identyfikacja oraz leczenie dzieci z ADHD są niezbędne. Warto zauważyć, że leki są najskuteczniejszym sposobem kontroli objawów ADHD. Choć ich skuteczność oraz bezpieczeństwo są niezaprzeczalne i potwierdzone w literaturze, rodzice dzieci dotkniętych tym zaburzeniem poszukują alternatywnych metod wykluczających farmakoterapię.

Z pewnością jedną z lepszych alternatywnych metod leczenia ADHD jest trening EEG‑Biofeedback (neurofeedback).

EEG-Biofeedback w terapii u dzieci z ADHD

U 85–90% osób z ADHD stwierdza się objawy słabego wzbudzenia korowego. Dzięki zastosowaniu protokołów EEG‑Biofeedbacku możliwe jest wygaszenie hamowania korowego oraz wzmocnienie wyższych częstotliwości dla uzyskania normalizacji zapisu EEG w obszarach odpowiedzialnych za uwagę i kontrolę zachowania.

Pozytywny wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę funkcji poznawczych u dzieci z ADHD polega na warunkowaniu instrumentalnym, gdzie pożądane zachowanie jest nagradzane. Sygnały zwrotne (feedback) pozwala dziecku nauczyć się świadomie modyfikować rytm fal mózgowych. Dziecko uczy się wzmacniać pożądane częstotliwości rytmu EEG poprzez postępy w grach do neurofeedbacku oraz wygaszać niepożądane częstotliwości w odpowiednich obszarach.

W badaniu ankietowym matek dzieci z ADHD oraz matek dzieci zdrowych, określiły one EEG-Biofeedback jako najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną metodę terapeutyczną.

Jak EEG-Biofeedback wpływa na poprawę funkcji poznawczych?

Już niewielka ilość sesji treningowych EEG-Biofeedback (15 sesji) jest w stanie poprawić wybrane właściwości uwagi i pamięć krótkotrwałą. Podsumowując, trening EEG-Biofeedback może być także skuteczną metodą wspomagającą inne terapie dla dzieci z ADHD. Godne uwagi jest również jedno z badań, które wskazuje na pozytywny wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę funkcji poznawczych u dzieci. Badacze stwierdzili, że powinien on być elementem kompleksowej terapii dzieci z tym zaburzeniem.

Dodatkowo, w neurofeedbacku stosowany może być również czujnik HEG. Nie wymaga on używania dodatkowych czujników i elektrod oraz past i żelów ściernych. Niewątpliwie jest to znaczącym plusem w przypadku pacjentów z ADHD.

Bibliografia:

1. Enriquez-Geppert S., et. al., Neurofeedback as a Treatment Intervention in ADHD: Current Evidence and Practice, 2019.
2. Flisiak-Antonijczuk H., et. al., Metoda EEG-Biofeedback w terapii pacjentów z rozpoznaniem ADHD – przegląd badań, 2014.
3. Pinkowicka M., Wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę wybranych funkcji poznawczych u dzieci z ADHD, 2015.
4. Podgórska-Bednarz J., Kwolek A., Znaczenie postępowania terapeutycznego u dziecka z ADHD, 2009.