Biofeedback – działanie i wskazania

W tym artykule przeczytasz:

 • Na czym polega trening Biofeedback

 • Ile czasu powinna terapia Biofeedback

 • Jakie są możliwości treningów Biofeedback

 • Jakie są wskazania do treningu Biofeedback dla dzieci

Na czym polega trening Biofeedback

Trening Biofeedback opiera się na interaktywnej współpracy z komputerem. Klient świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Ćwiczący otrzymuje informacje zwrotne o swoim stanie fizjologicznym. Zmiany w organizmie monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. 

Ile czasu powinna trwać terapia Biofeedback?

Czas trwania terapii Biofeedback ustala się stosownie do wieku klienta i istotności problemu. Treningi Biofeedback można podzielić na:

 • Krótkoterminowe: 10 – 30 spotkań (np. ADHD, deficyty koncentracji uwagi)

 • Długoterminowe: 60 – 80 sesji (np. epilepsja, afazja)

Wykorzystanie treningów Biofeedback:

 • Monitorowaniu reakcji fizjologicznych w różnych sytuacjach – diagnozowanie reakcji na bodźce, terapii uzależnień, zaburzeniach samooceny, terapii tików i zespołu Touretta

 • Nauka samoregulacji reakcji fizjologicznych (np. trema, kontrola stresu), zaburzeniach psychosomatycznych o podłożu stresogennym (nadciśnienie, choroby układu krążenia)

 • Trening oddechowy, nauka relaksacji

 • Terapia stresu

 • Terapia osób z zaburzeniami przyjmowania pokarmów – bulimia, anoreksja

 • Terapii zaburzeń snu (bezsenność), problemy z planowaniem i skupieniem –

 • Terapii zaburzeń emocjonalnych (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna) –

 • Leczeniu bólu głowy (migren)

 • Padaczka, zaburzenia pamięci i koncentracji

 • Rehabilitacji ruchowej

 • Trening osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (np. sportowców, pilotów)

 • Terapia nietrzymania moczu

 • Badania naukowe

Wskazania do treningu Biofeedback u dzieci:

 • Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi

 • Nadpobudliwość psychoruchowa

 • Problemy szkolne, dysleksja, dysortografia

 • Trema, reakcje stresowe, agresja

 • Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)