Co to jest Biofeedback?

W tym artykule przeczytasz:

 • Co to jest Biofeedback

 • Dla kogo rekomendowana jest terapia Biofeedback

 • Jakie sa efekty treningu Biofeedback

 • Jakie są odmiany Biofeedbacku

Biofeedback - skuteczna metoda treningowa

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu klientowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. 

Zastosowanie Biofeedbacku

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z:

 • Trudnościami w nauce

 • ADHD, ADD

 • Dysleksją

 • Depresją

 • Zaburzeniami lękowymi

 • Nadmiernym stresem

 • Zaburzeniami snu

 • Zaburzeniami koncentracji

 • Uzależnieniami

Trening Biofeedback wykorzystywany jest również w badaniach naukowych oraz terapii osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (m.in. sportowców, menadżerów) 

Efekty terapii Biofeedback

Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna dla dzieci i dorosłych umożliwiająca poprawę:

 • Działania pamięci i koncentracji

 • Funkcjonowania w stresie

 • Regulacji emocji

 • Opanowywania stresu i lęku

Odmiany Biofeedbacku

 • EEG Biofeedback (Neurofeedback) – dotyczy zmian aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu klient może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie.

 • HEG Biofeedback – bezpieczny sposób monitorowania stopnia natlenienia krwi w płatach czołowych. Metoda polecana w szczególności u klientów z ADHD, autyzmem gdzie montaż elektrod jest utrudniony.

 • RSA Biofeedback – trening łączący procesy samoregulacji w zakresie oddechu i rytmu serca.

 • EMG – klient uczy się świadomie obserwować, monitorować i kontrolować sygnały wskazujące na pojawienie się stresu.

 • SC – monitorowanie pomiarów aktywności elektromodalnej skóry. To pomiar wykorzystywany w diagnozie stresu.