Co to jest QEEG?

QEEG zapewnia ilościowy sposób oceny interakcji między umysłem a ciałem. Dzięki mapowaniu mózgu wiemy już, że istnieje między nimi wyraźny związek. To najnowocześniejsza technologia służąca do oceny tego, co dzieje się w mózgu.

QEEG to inaczej ilościowe EEG. Nazywa się też je „mapowaniem mózgu”, ponieważ pozwala na wizualną analizę i interpretację EEG, co znacznie poszerza zrozumienie EEG i funkcji mózgu.

W tym artykule przeczytasz:

 • Co to jest QEEG

 • Jaka jest różnica między EEG a QEEG

 • Dlaczego warto prowadzić diagnozę ilościowego EEG

 • Jak wygląda badanie

 • Jak wyniki mapowania mózgu pomagają w terapii neurofeedback

Mapowanie mózgu QEEG

Jaka jest różnica między EEG a QEEG?

EEG rejestruje aktywność elektryczną lub fale mózgowe, które są reprezentatywne dla podstawowej aktywności korowej mózgu.

QEEG to procedura diagnostyczna, która przetwarza zarejestrowaną aktywność EEG z zapisu wieloelektrodowego za pomocą komputera. Następnie stosuje analizę matematyczną i statystyczną w odniesieniu do tych fal mózgowych i porównuje je z bazami danych skompilowanymi z EEG osób bez znanej dysfunkcji mózgu.

QEEG – dlaczego warto?

Mapy mózgu, których dostarcza ilościowa diagnoza EEG mogą pomóc nam zobaczyć, które części mózgu funkcjonują normalnie lub nieprawidłowo. Wyniki te są przydatne w prowadzeniu różnych form leczenia, w tym neurofeedbacku czy interwencji związanych ze stylem życia.

Informacje otrzymane w wyniku badania mogą pomóc w ujawnieniu lub potwierdzeniu schorzeń takich jak:

 • Depresja

 • Lęki

 • Bezsenność

 • Urazy głowy

 • Padaczka

 • Problemy z pamięcią

Jak wygląda badanie QEEG?

Typowa sesja QEEG zajmuje około godziny. Pacjent siedzi wygodnie na fotelu, a technik zakłada mu na głowę czepek i do płatków uszu przypina specjalne klipsy. Podczas badania specjalista prosi pacjenta o wykonywanie zadań, które pozwolą na otrzymanie wyników aktywności fal mózgowych podczas konkretnych czynności.

Jak wyniki QEEG pomagają w terapii neurofeedback?

Ważne jest, aby sesje neurofeedback były dostosowane do wzorca mózgowego konkretnego pacjenta. Poprzez ocenę map mózgu można określić, które fale mózgowe należy poddać treningowi. Dzięki indywidualnej mapie mózgu specjalista może dostosować sugerowany trening mózgu do potrzeb pacjenta.

Procedura diagnostyczna ilościowego EEG umożliwia odniesienie wyników do bazy normatywnej. Pozwala to porównać wyniki pacjenta z uśrednionym wynikiem grupy rówieśniczej (7-61 lat).

Wykonanie badania QEEG przed i po treningu EEG-Biofeedback (neurofeedback) umożliwia określenie efektywności pracy terapeutycznej.

Bibliografia:

1. Kanda Paulo Afonso de Medeiros et al., The clinical use of quantitative EEG in cognitive disorders, Dementia & neuropsychologia, vol. 3,3, 2009.
2. Livint Popa Livia et al., The Role of Quantitative EEG in the Diagnosis of Neuropsychiatric Disorders, Journal of medicine and life, vol. 13,1, 2020.