Ilościowe QEEG u psychologa

W tym artykule przeczytasz:

  • Co to jest Mini QEEG

  • Czym jest mapowanie mózgu

  • Czym jest ERP

Co to jest Mini QEEG?

W ostatnich latach wśród terapeutów stosujących metodę neurofeedback spopularyzowała się technika diagnozowania z użyciem dwukanałowego lub czterokanałowego EEG – mini QEEG. Oczywiście ta forma nie zastąpi bardziej precyzyjnej 19-kanałowej diagnostyki QEEG, ale jest ona dwukrotnie bardziej trafna niż oszacowanie z jednego odprowadzenia.

Zdaniem niektórych naukowców jesteśmy u progu nowej ery w psychologii, psychiatrii i neurologii.

Długo oczekiwana najnowsza wersja DSM V wraz z jej opublikowaniem w 2012 roku przyniosła nowatorskie podejście do diagnostyki zaburzeń psychicznych. Jednym z kluczowych aspektów tej diagnostyki jest odwołanie się do ich markerów biologicznych tzw. endofenotypów. Zgodnie z najnowszą wiedzą QEEG oraz potencjały wywołane (ERP) stanowią najbardziej efektywne i różnicujące markery biologiczne.

Mapowanie mózgu

Mapowanie mózgu umożliwia ocenę stanu aktywacji mózgu, a także precyzyjne określenie obszarów, które powinny zostać poddane oddziaływaniu terapeutycznemu, np. z wykorzystaniem metody biofeedback. Obecnie jest to najlepsza metoda diagnostyczna do zastosowań w neuroterapii.

Mapowanie mózgu

Potencjały wywołane (ERP)

Procedura umożliwia ocenę szybkości przepływu informacji mózgu, a także lokalizacji źródłowej impulsu elektrycznego. Dzięki analizie sygnału ICA pozwala rozłożyć sygnał ERP na komponenty składowe.

Baza z normami HBI