Skontaktuj się z nami

Dofinansowanie na wyposażenie placówki w metody terapeutyczne oraz szkolenia (szkoła, przedszkole, placówka z kształceniem ogólnym).

Dotacje już od 80%

Sprawdź dofinansowanie w swoim województwie

Chcesz wiedzieć więcej jak zdobyć dofinansowanie z Biomed?

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, odpowie na pytania i pomoże wypełnić wniosek.

METODY TERAPEUTYCZNE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu klientowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. Trening Biofeedback umożliwia efektywną pracę z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami funkcji poznawczych, deficytami w zakresie koncentracji uwagi, ADHD, ADD, dysleksją, zaburzeniami lękowymi, nie radzącymi sobie ze stresem.

Dowiedz się więcej o metodzie

Metoda nIR HEG Biofeedback wprowadza nową jakość do treningów Biofeedback. Jest szczególnie skuteczna w terapii klientów, którym trudno jest przeprowadzić tradycyjny trening EEG-Biofeedback z montażem elektrod na głowie, na przykład u małych dzieci czy osób z ADHD. W wielu przypadkach HEG-Biofeedback zwiększa akceptację i gotowość do treningów ze względu na szybki montaż opaski na głowie.

Dowiedz się więcej o metodzie

Metoda Warnkego opiera się na diagnozie i następnie terapii zawierającej trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny. Szczególnym rodzajem interwencji jest trening lateralny, który jest unikatowy w tego typu terapiach. Terapeuta podczas terapii, ma możliwość wykorzystania w gabinecie sprzętu i materiałów ćwiczeniowych dołączonych do metody a także wykorzystać urządzenie Brain-Boy Universal do treningu domowego.

Dowiedz się więcej o metodzie

Sensomotoryka to metoda oparta na ogólnie znanych podstawach teoretycznych dotyczących rozwoju człowieka. Podczas terapii wykorzystywane są wzrok, słuch, dotyk, równowaga czy propriocepcja (czyli zdolność do odczuwania pozycji i ruchu naszego ciała). Celem terapii jest osiągnięcie dojrzałości motorycznej. Metoda wpisuje się również w zajęcia integracji sensorycznej jako jej wzbogacenie, można ją włączać w prowadzone treningi słuchowe dla wzmocnienia efektów terapii.

Dowiedz się więcej o metodzie

Grafomotoryka w naszym ujęciu stara się odpowiedzieć na pytanie, czy zaburzenia rozwoju sensomotorycznego oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej mają wpływ na umiejętności grafomotoryczne u dzieci. Na tej podstawie uczymy opracować i przygotować indywidualny program grafomotoryczny dla dziecka małego, przedszkolnego oraz w wieku szkolnym z użyciem pomocy do ćwiczeń grafomotorycznych.

Dowiedz się więcej o metodzie

Zastosowanie metody eye-tracking w terapii pozwala opracować i przeprowadzić indywidualny trening uwagi wzrokowej, przeszukiwania pola widzenia i precyzyjnego wodzenia wzrokiem za pomocą gier i aktywności. Metoda może być wykorzystywana podczas pracy z dziećmi już czytającymi ale również u dzieci młodszych jako trening fiksacji wzroku i koncentracji.

Dowiedz się więcej o metodzie

Zapytaj o możliwość dofinansowania w Twoim województwie

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*