Skontaktuj się z nami

Stwórz w placówce miejsca przeznaczone do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aktywna Tablica - co to takiego?

Aktywna Tablica to program rządowy, którego celem jest rozwijanie wyposażenia szkół oraz umiejętności zarówno uczniów, jak i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Pozyskane środki placówki mogą wykorzystać na zakup nowoczesnego sprzętu, programów i narzędzi do terapii umożliwiających rozwój kompetencji TIK oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019

 • szkoły ponadpodstawowe

 • szkoły kształcące uczniów niewidomych

 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami

 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022

Kwoty dofinansowania

Na realizację Programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W co można wyposażyć szkołę w ramach programu?

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyszczególnione w rozporządzeniu i jego nowelizacji.

Na lata 2020-2024 przyjęto w programie rozwiązania pozwalające na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu: narzędzi i programów diagnostyczno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do kwoty 35 tys. zł, w szczególności pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

Metody i narzędzia Biomed Neurotechnologie spełniają warunki i kryteria określone w programie.

Jak zdobyć dofinansowanie z Biomed?

Wybierz zestaw, na które Twoja szkoła chce otrzymać dofinansowanie. Od naszego konsultanta otrzymasz gotowy wzór wypełnionego wniosku:

 1. Zapoznaj się z ofertą gotowych zestawów terapeutycznych lub skontaktuj się z naszym konsultantem, aby stworzyć zestaw dostosowany do Twoich potrzeb.
 2. Wybierz zestaw, które spełnia potrzeby Twojej placówki.
 3. Wypełnij formularz poniżej - napisz, który zestaw Cię interesuje.
 4. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, odpowie na pytania i pomoże wypełnić wniosek.

REKOMENDOWANE METODY TERAPEUTYCZNE

Zestawy do terapii Biofeedback

Terapia Biofeedback umożliwia efektywną pracę z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami funkcji poznawczych, deficytami w zakresie koncentracji uwagi, ADHD, ADD, dysleksją, zaburzeniami lękowymi, nie radzącymi sobie ze stresem.

Dowiedz się więcej o metodzie

Zestawy do terapii Metodą Warnkego

Zestawy dają możliwość wykonania diagnozy 8 funkcji podstawowych niezbędnych do prawidłowego przetwarzania słuchowego, treningu automatyzacji funkcji słuchowych, treningu lateralnego.

Dowiedz się więcej o metodzie

Zestaw do treningu fiksacji wzroku i koncentracji

Dzieci z dysleksją wymagają specjalnych metod nauki, aby przezwyciężyć trudności w czytaniu. Śledzenie ruchów ich oczu podczas czytania z użyciem eye trackera, pozwala stworzyć ścieżkę uwagi wzrokowej, upłynnia ruchy sakkadowe oczu dzięki czemu można zastosować odpowiednie ćwiczenia korygujące i prowadzić trening fiksacji wzroku i koncentracji.

Dowiedz się więcej o metodzie

Zestaw do treningu motorycznego i równowagi

Platforma MediBalance Pro to trening z użyciem platformy równoważnej. Wspiera wszechstronny rozwój dziecka i osiągnięcie dojrzałości motorycznej, stanowi doskonałe połączenie z prowadzonym treningiem słuchowym. Podczas terapii stymulowany jest zmysł równowagi, dotyku i propriocepcja. Trening jest również wsparciem dla dzieci z niezgrabnością ruchową.

Dowiedz się więcej o metodzie

Harmonogram programu

Do 15 maja

Termin składania wniosków przez szkoły do organów prowadzących

Do 30 maja

Termin składania wniosków przez organy prowadzące szkoły do wojewodów

Do 30 czerwca

Kwalifikacja wniosków

Do 31 sierpnia

Termin przekazania środków finansowych

Pozostało tylko tyle czasu, aby złożyć wniosek:

dni
godzin
minut
sekund


Istnieje możliwość dopasowania potrzeb placówki do założeń programu.

Jesteś zainteresowany udziałem wraz z Biomed w programie?

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto może wziąć udział w programie Aktywna Tablica 2023?

  Z programu mogą skorzystać:

   

  – szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019

  – szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

  – szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,

  – szkoły za granicą,

  – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),

  – szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022.

   

  Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

 • Ile razy można skorzystać z dofinansowania z programu Aktywna Tablica?

  W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz.

 • Jakie są najważniejsze terminy w programie Aktywna Tablica?

  Dla Twojej szkoły najważniejszy jest pierwszy termin – składanie wniosków przez dyrektorów szkół – 15.05.2023 r.

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

Wniosek A dyrektora - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe)

Wniosek B dyrektora - dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);

Wniosek C dyrektora - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.

Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą)

Wniosek organu prowadzącego

Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

Zapraszamy do kontaktu - zapytaj o ofertę


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w celu odpowiedzi na moją wiadomość. Podane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź.