Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zdobądź środki na dofinansowanie szkoleń z oferty Biomed dla swojej firmy

Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możesz poszerzyć kompetencje swoje i swoich pracowników.

Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii jest wpisany do Rejestru Usług Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu nr 2.02/00068/2017 oraz jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego (zaświadczenie nr 09/2019 z dnia 07.02.2019 r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych).

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał ze środków Funduszu Pracy, by wspierać kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje nie są w stanie sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz sytuacji na rynku pracy.

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą starać się pracodawcy wszystkich rodzajów przedsiębiorstw (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę.

Należy pamiętać, że w dużych miastach zainteresowanie jest o wiele większe niż w mniejszych powiatach.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniające do 10 osób): 100% kosztów kształcenia

 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia

Wysokość dofinansowania nie może wynieść jednak więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak wygląda proces zgłoszenia o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne?

 1. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków KFS składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Musi być on właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, aby uzyskać właściwy formularz. Wniosek możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku musisz go podpisać tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 2. Wszelkie informacje, jak: terminy naboru wniosków, kryteria ich oceny, limit środków finansowych przeznaczony na realizację wniosków dany PUP ogłasza na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w siedzibie danego urzędu. PUP rozpatruje wnioski zgodnie z regulaminem określonym przez Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z kolejnością ich wpływu. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca powinien otrzymać decyzję urzędu.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy.
 4. Po zawarciu umowy z urzędem na realizację działań w ramach KFS pracodawca zobowiązany jest dokonać wyboru usługodawcy i realizatora kształcenia ustawicznego. Po tym powinien poinformować urząd o dokonanym wyborze (w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków).

Szczegółowe informacje na temat KFS można uzyskać:

 • przez bezpłatną infolinię Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia pod numerem telefonu 19524

 • w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy

Jak możemy Ci pomóc w kwestii dofinansowania KFS:

 • Pomoc w zebraniu podstawowych danych do wniosku (NIP, REGON, PKD, RIS)

 • Wsparcie w wypełnieniu wniosku (w szczególności załączników dla organizatora: harmonogram szkolenia, program szkolenia, charakterystyka absolwenta szkolenia)

 • Wieloletnie doświadczenie w konsultacji pozytywnie rozpatrywanych wniosków

O czym należy pamiętać ubiegając się o środki z KFS:

 • Terminy – najlepiej przygotować wniosek wcześniej i w dniu rozpoczęcia naboru wysłać go jak najszybciej. W przypadku wielu powiatów istotna jest kolejność zgłoszeń.

 • Odpowiednie umotywowanie wniosku – ważne, by dofinansowanie wiązało się z udziałem w szkoleniach, które wiążą się z działalnością pracodawcy i mają za zadanie rozwój istotnych dla niego kompetencji.

 • Kontakt z UP – by być na bieżąco i nie przegapić żadnej informacji ani terminu ważne jest, by utrzymywać stały kontakt z Urzędem Pracy.

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

25.10.2023 Bezpłatny webinar: Zastosowanie multimediów w treningu biofeedback

Więcej

Dofinansowania na metody terapeutyczne październik

Więcej

Aktualności