EEG-tDCS z zamkniętą pętlą do pobudzania reakcji pacjentów w stanie minimalnej przytomności

Na łamach 409. tomu czasopisma akademickiego Behavioural Brain Research opublikowano protokół badania, które ma wykazać, że przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) zaaplikowana na korę przedczołową poprawia reakcję behawioralną u pacjentów z zaburzeniami świadomości po ciężkim uszkodzeniu mózgu. W szczególności w stanie minimalnej przytomności (MCS).

tDCS w leczeniu pacjentów z zaburzeniami świadomości po ciężkim uszkodzeniu mózgu

Jedną z potencjalnych barier odpowiedzi klinicznej na tDCS jest czas stymulacji w odniesieniu do wahań czujności, co jest charakterystyczne dla osób ze wspomnianymi zaburzeniami. Poprzednie badanie dowiodło że czujność pacjentów z MCS ma okresowe średnie cykle wynoszące 70 minut (zakres 57-80 minut), co potencjalnie uniemożliwia im uzyskanie optymalnego stanu neuronalnego, aby skorzystać z tDCS przy zastosowaniu losowym.

W wynikach opisywanego badania zespół badawczy zaproponował nowy protokół terapii w celu optymalizacji stosowania tDCS poprzez selektywne stymulowanie w stanach wysokiej i niskiej czujności.

Nowy protokół terapii tDCS z wykorzystaniem EEG w czasie rzeczywistym

Entropia widmowa w czasie rzeczywistym w elektroencefalografii zostaje wykorzystana jako marker czujności i wyzwalacz tDCS w zamkniętej pętli.

Badacze planują przeprowadzić losowe, krzyżowe badanie kliniczne z udziałem 16 pacjentów z przedłużonym MCS. Mają oni zostać poddani trzem sesjom EEG-tDCS w odstępie 5 dni:

  1. tDCS stosowany przy wysokiej czujności
  2. tDCS stosowany przy niskiej czujności
  3. tDCS stosowany losowo

Efekty behawioralne mają zostać ocenione przy użyciu poprawionej skali CRS-R (skala wychodzenia ze śpiączki) na początku i zaraz po stymulacji. EEG rejestrowane ma być przez całą sesję oraz przez 30 minut po zakończeniu stymulacji.

Badanie może wykazać unikalne i nowatorskie podejście, które powinno zapewnić pacjentom cierpiącym na zaburzenia świadomości po ciężkim uszkodzeniu mózgu możliwości leczenia dostosowane do ich potrzeb, których obecnie brakuje w dziedzinie zaburzeń świadomości.

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

25.10.2023 Bezpłatny webinar: Zastosowanie multimediów w treningu biofeedback

Więcej

Dofinansowania na metody terapeutyczne październik

Więcej

Aktualności