Europejski Dzień Mózgu 2022 – jak zadbać o swój mózg?

18 marca od 1998 r. obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Celem tego święta jest propagowanie zdrowego stylu życia, który ma wpływać na poprawne funkcjonowanie tego ważnego organu. Tego dnia przypominamy o profilaktycznych badaniach układu nerwowego i jak odpowiednio zadbać o nasz mózg.

Jak zadbać o swój mózg?

Zmiany zachodzące w organizmie i mózgu są naturalną koleją rzeczy. Pogorszenie sprawności umysłowej jest powszechne i stanowi jedną z najbardziej niepokojących konsekwencji starzenia się. Zaburzenia funkcji poznawczych nie muszą być jednak czymś nieuniknionym.

Uprawiaj aktywność fizyczną

Badania wykazują, że ćwiczenia fizyczne pomagają rozwijać także umysł. Wykazano, że ćwiczenia fizyczne wywierają wpływ na procesy poznawcze poprzez oddziaływanie na procesy molekularne związane z metabolizmem energetycznym i plastycznością synaptyczną. Dlatego też ćwiczenia i dieta okazują się być nieinwazyjną i skuteczną strategią przeciwdziałania zaburzeniom neurologicznym i poznawczym.

Ćwiczenia pobudzają również rozwój nowych komórek nerwowych i zwiększają liczbę połączeń między synapsami. Wg badań największy wzrost zdrowia mózgu związany jest z sesjami ćwiczeń trwającymi od 45 do 60 minut.

Stymuluj swój mózg

Aktywność umysłowa zwiększa przepływ krwi, tlenu i składników odżywczych do mózgu. Wykazano, że stymulacja umysłowa przynosi korzyści w postaci ochronnego i trwałego efektu neurologicznego, jeśli jest stosowany przez zaledwie 3 miesiące w późnym okresie życia (powyżej 60. roku życia). Programy poznawcze stosowane w celu osiągnięcia tego efektu poznawczego obejmowały:

  • Trening rozumowania (logiki)

  • Zadania pamięciowe

  • Trening uwagi

  • Zadania związane z przetwarzaniem informacji

  • Rozwiązywanie problemów

Dobrym treningiem dla mózgu jest również neurofeedback. Trening Biofeedback wykorzystywany jest również w terapii osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu.

Wysypiaj się

Sen odgrywa ważną rolę dla zdrowia mózgu. Jest ważny dla wielu funkcji mózgu, w tym dla sposobu, w jaki neurony komunikują się ze sobą. Niedobór snu powoduje, że aktywny proces zachodzący w układzie limfatycznym nie ma czasu na wykonanie swojej funkcji. W związku z tym mogą gromadzić się toksyny, czego skutki będą widoczne w zdolnościach poznawczych, zachowaniu i ocenie sytuacji.

Ogólnie przyjmuje się, że osoby, które wysypiają się w „odpowiedniej ilości”, budzą się wypoczęte i osiągają dobre wyniki w ciągu dnia. Jaka jest więc ta odpowiednia ilość snu? Niestety, jednoznaczna odpowiedź nie istnieje, ponieważ oprócz ilości snu należy wziąć pod uwagę jego inne ważne cechy, takie jakość snu i czas jego trwania (pora zasypiania i budzenia się).

Dla rekomendacji zdrowotnych przyjmuje się jednak, że osoby dorosłe powinny spać 7 lub więcej godzin w ciągu nocy.

Bibliografia:

1. Eugene A. R. , Masiak J., The Neuroprotective Aspects of Sleep, 2015.
2. Gomez-Pinilla F., Hillman C., The influence of exercise on cognitive abilities, 2013.
3. Northey J. M., Cherbuin N., Pumpa K. L. , et al., Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: a systematic review with meta-analysis, 2018.
4. Tagliabue C.F., Guzzetti S., Gualco G., et al., A group study on the effects of a short multi-domain cognitive training in healthy elderly Italian people, 2018.
5. Watson N. F. , Badr M. S. , Belenky G., et al., Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society,  2015.

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

25.10.2023 Bezpłatny webinar: Zastosowanie multimediów w treningu biofeedback

Więcej

Dofinansowania na metody terapeutyczne październik

Więcej

Aktualności