HEG-Biofeedback – skuteczna forma terapii ADHD. Zobacz badania!

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder – ADHD) to jedno z najczęściej występujących zaburzeń neurorozwojowych. Przekładają się na wiele problemów takich jak:

  • Brak samokontroli

  • Deficyty uwagi

  • Słabe wyniki w szkole

Dzięki zastosowaniu obrazowania funkcjonalnego (fMRI) badacze odkryli, że ADHD związane jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem neurofizjologicznym.

HEG-Biofeedback w badaniach nad ADHD – nowy wpis w Bazie wiedzy Biomed

W celu poprawy wspomnianego funkcjonowania neurofizjologicznego skuteczny i zarazem nieinwazyjny dla organizmu (nie wymaga farmakoterapii) jest trening neurofeedback. W tym HEG-Biofeedback.

HEG, odróżnieniu od EEG-Biofeedbacku, polega na przeprowadzaniu pomiarów nie fal mózgowych, a przepływu krwi w pewnych obszarach mózgu (technologia tzw. bliskiej podczerwieni nIR).

W naszym nowym artykule w Bazie wiedzy przytaczamy badania potwierdzające skuteczność HEG-Biofeedback w terapii ADHD.

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Szkolenie „Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka.”

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

Nowa era neurorehabilitacji

Więcej

Aktualności