Integracja zmysłów słuchu, wzroku i motoryki

Problemy szkolne coraz częściej wiążą się z występowaniem równocześnie różnego rodzaju deficytów. Najczęściej są to problemy w zakresie percepcji, motoryki małej i dużej, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracją między nimi. Skutecznym rozwiązaniem tego typu problemów jest połączenie terapii Metodą Warnkego i treningu sensomotorycznego ukierunkowanego na pracę z równowagą.

Jak zaburzenia przetwarzania słuchowego wpływają na resztę zmysłów?

Integracja zmysłów słuchu, wzroku oraz motoryki jest bardzo ważna. Słuch, a konkretnie budowa uszu, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi dzięki nerwowi przedsionkowo-ślimakowemu. Nerw ten odpowiada za przekazywanie do mózgu informacji ze ślimaka , odgrywa kluczową rolę w prawidłowym słyszeniu oraz zachowaniu równowagi. Poczucie równowagi to złożony proces. Zaangażowane są w niego sygnały przesyłane między mózgiem, uszami, oczami, stawami i mięśniami.

Jeśli dziecko jest niezdarne, nie radzi sobie z zadaniami manualnymi, niechętnie podejmuje aktywność ruchową, może to być oznaką zaburzeń równowagi. Problemy sensomotoryczne, w tym te związane z utrzymaniem równowagi, mogą utrudniać zapamiętywanie, koncentrację, wykonywanie poleceń nauczyciela. Mogą być jedną z przyczyn trudności dziecka w nauce.

Przetwarzanie słuchowe wiąże się w szczególny sposób z systemem równowagi. Układ słuchowy i narządy równowagi mają wspólną drogę nerwową do mózgu, zwaną nerwem przedsionkowo-ślimakowym. Właśnie dlatego terapię sensomotoryczną (podczas której trenuje się miedzy innymi równowagę), często łączy się z terapią Metodą Warnkego. Celem jest rozwinięcie sprawności słuchowo-wzrokowo-motorycznej.

Efektywny trening u dziecka z trudnościami w nauce – połączenie treningu słuchowego i treningu równowagi

Połączenie sensomotoryki w postaci treningu równowagi oraz treningu słuchowego wg Metody Warnkego pozwala na wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka. Podczas terapii ćwiczący wykorzystuje do tego zmysł słuchu, wzroku i motorykę.

Celem terapii sensomotorycznej jest dążenie do osiągnięcia dojrzałości motorycznej, a więc gotowości do nabywania nowych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. W ramach terapii sensomotorycznej terapeuta prowadzi: trening równowagi, ćwiczenia regulacji napięcia mięśniowego, stymulację układu proprioceptywnego, ćwiczenia koordynacji ciała oraz ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej.

Świadomość ułożenia ciała w przestrzeni terapeuta może budować poprzez prowadzenie treningów na specjalistycznej platformie do balansowania MediBalance Pro.

Platforma MediBalance Pro umożliwia prowadzenie treningu oraz diagnozę problemów związanych z równowagą. W tym celu terapeuta wykonuje pomiar i analizę postawy ciała oraz poziomu równowagi. Podczas procedury testowej ocenia on i porównuje trzy podstawowe systemy: przedsionkowy, wzrokowy i somatosensoryczny. Dzięki wykorzystaniu gier treningowych dziecko rozwija także umiejętności motoryczne związane z koordynacją i koncentracją.

Podczas treningu słuchowego wg Metody Warnkego dziecko uruchamia wiele zmysłów.  Ćwiczenia obejmują automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, wspierają koordynacją półkul mózgowych. Dziecko podczas treningu wykonuje ćwiczenia 8 funkcji podstawowych wbudowanych do poręcznego urządzenia treningowego Brain-Boy Universal. Ćwiczenia wpływają na  polepszenie zapamiętywania i rozumienie informacji podawanych drogą słuchową,  pracę nad koordynacją oko-ręka oraz koordynacją słuchowo-ruchową.

Urządzenie dzięki swojemu niewielkiemu rozmiarowi umożliwia połączenie terapii sensomotorycznej za pomocą Medfibalance Pro i treningu słuchowego.

Trening słuchowo-wzrokowo-motoryczny – skuteczne wsparcie dziecka z zaburzeniami równowagi

Zrozumienie, w jaki sposób równowaga, postawa i prawidłowe śledzenie częstotliwości dźwięków wpływają na funkcje słuchowe, ma kluczowe znaczenie dla terapeuty. Dzięki tej wiedzy i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi może odpowiednio diagnozować problem i następnie prowadzić skuteczny trening.

Metody uzupełniają się nie tylko poprzez połączenie funkcji słuchowych z równowagą, ale również w kontekście nauki poprzez zabawę. Trenując na platformie MediBalance Pro dziecko kontroluje swoje ruchy na ekranie poprzez rozmaite gry. Zbierając punkty motywuje się do dalszego treningu. Podobnie w przypadku treningu słuchowego z wykorzystaniem Brain-Boy Universal. Dziecko aktywnie trenuje funkcje podstawowe poprzez naciskanie przycisków na urządzeniu.

Forma treningu łączącego trening słuchowy i równowagi oddziałuje wielopłaszczyznowo i wielokierunkowo, dzięki czemu terapia jest wysoce efektywna. Dziecko może trenować w trakcie jednej sesji wiele funkcji. Dzięki temu terapia nie tylko szybciej zanotuje pozytywne rezultaty, ale także zaoszczędzi dziecku stresu z konieczności uczęszczania na wiele różnych terapii.

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

25.10.2023 Bezpłatny webinar: Zastosowanie multimediów w treningu biofeedback

Więcej

Dofinansowania na metody terapeutyczne październik

Więcej

Aktualności