Klauzula informacyjna marketing bezpośredni

Klauzula informacyjna w związku z realizowaniem marketingu bezpośredniego
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. sp. j. Al. Armii Krajowej 2/7 50-541 Wrocław.
W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: centrum@biomed.org.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest realizowanie celów marketingu bezpośredniego.
W wyżej wskazanym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa placówki/firma, telefon, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych uniemożliwi Administratorowi danych prowadzenie działań marketingowych.
Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
Dane przetwarzane będą przez okres 10 lat.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych i do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.