Klauzula informacyjna marketing

Klauzula informacyjna w związku z realizowaniem marketingu

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest  Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. spółka jawna. Al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław, NIP: 8971777586.

2. Współadministratorami Państwa danych są Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław, NIP: 8971773878 oraz Robert Kozłowski Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław,
NIP: 8981884711.

3. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: centrum@biomed.org.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest realizowanie celów marketingu bezpośredniego.

5. W wyżej wskazanym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa placówki/firma, adres, telefon, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych uniemożliwi Administratorowi danych prowadzenie działań marketingowych oraz usługi newslettera. 

6. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

8. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody. 

9. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. 

10. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),

b) sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),

c) usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e) przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),

f) sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),

g) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).

12. Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.  Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.  

13. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: centrum@biomed.org.pl.