Klauzula informacyjna w związku z realizowaniem usługi newsletter

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Neurotechnologie sp. z o.o. sp. j. Al. Armii Krajowej 2/7 50-541 Wrocław.
W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: centrum@biomed.org.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w udostępnienia Panu / Pani usług newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. W wskazanym powyżej celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres placówki/firma, telefon, adres e-mail.

Brak podania wskazanych danych uniemożliwi Administratorowi danych realizowanie wobec Pana / Pani usługi newslettera.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres 10 lat lub do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani / Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.