Metody terapeutyczne wspierające dzieci z trudnościami w uczeniu się

Trudności w nauce mogą zakłócać rozwój umiejętności czytania i pisania oraz liczenia. Mogą także wpływać na pamięć, zdolność koncentracji i zdolności organizacyjne. Nierzadko z trudnościami w nauce współwystępują deficyty w umiejętnościach motorycznych. Na przykład dysleksja i dyspraksja (tzw. syndrom niezdarnego dziecka) lub ADHD/ADD i dyspraksja mogą występować razem.

W naszej ofercie posiadamy szkolenia zarówno z diagnozy, jak i terapii zaburzeń powodujących trudności w nauce. Trening Metodą Warnkego może nie tylko usprawnić centralne przetwarzanie spostrzeżeń. Może przyczynić się również do znaczącego polepszenia umiejętności czytania, pisania i liczenia. Metoda może być stosowana w ogólnej profilaktyce dysleksji i dyskalkulii.

Szkolenia z tematyki Metody Warnkego kierujemy przede wszystkim do:

  • psychologów,

  • pedagogów

  • logopedów

  • nauczycieli

  • terapeutów.

Pracujesz z dziećmi z trudnościami w czytaniu, pisaniu, nauce? Sprawdź nasze najbliższe szkolenia.

10-12 grudnia – Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny, Wrocław.

10-12 grudnia – Sensomotoryka – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii, Warszawa.

11 grudnia – Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). Diagnoza i trening, online.

17 grudnia – Trening słuchowy wg metody Warnkego – zastosowanie i skuteczność interwencji terapeutycznej, online.

Najnowsze aktualności

Szkolenia Biomed w 2022 roku – nowe terminy

Więcej

Wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia

Więcej

Wywiad w Angorze ze współzałożycielem Biomed, Robertem Kozłowskim

Więcej

Aktualności