fNIRS w badaniu funkcjonowania mózgu u dzieci – PortaLite Mini

PortaLite Mini to jedno z najmniejszych i najbardziej przenośnych urządzeń do monitorowania natlenienia mózgu na rynku. Doskonale sprawdza się więc w wykorzystaniu fNIRS w badaniu funkcjonowania mózgu u dzieci. Jest łatwy do zastosowania i może być stosowany do pomiarów w codziennych sytuacjach życiowych.

Czujnik PortaLite Mini jest specjalnie zaprojektowany do badań pediatrycznych i badań nad noworodkami. Wykorzystuje technologię fNIRS (ang. functional near infrared spectroscopy) – funkcjonalną spektroskopię bliskiej podczerwieni. Urządzenia takie jak PortaLite Mini są w stanie dzięki niej ocenić aktywność mózgu poprzez pomiar zmian w oksyhemoglobinie i deoksyhemoglobinie. Niewielkie gabaryty sprzętu umożliwiają wykorzystanie fNIRS w badaniu funkcjonowania mózgu u dzieci.

Od narodzin do wczesnej dorosłości, rozwojowi poznawczemu i społeczno-emocjonalnemu towarzyszą stopniowe zmiany strukturalne w mózgu. Nasze obecne rozumienie funkcjonalnego rozwoju mózgu jest ograniczone. Jest to spowodowane tym, że fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny) - który jest najbardziej popularną metodą neuroobrazowania - jest stosunkowo drogi, wrażliwy na artefakty ruchowe i niewygodny dla niektórych dzieci.

W związku z tego typu wyzwaniami, wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS) do badania funkcjonalnego rozwoju mózgu. W szczególności w zastosowaniu fNIRS w badaniu funkcjonowania mózgu u dzieci.

fNIRS jest stosunkowo odporna na artefakty ruchowe i może być stosowana w warunkach naturalnych, codziennego życia. Ze względu na niższe koszty fNIRS w stosunku do fMRI oraz większą odporność na artefakty ruchowe niż fMRI i EEG, możliwe jest powszechne stosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni. Jej zastosowanie może pomóc przyspieszyć nasze zrozumienie mechanizmów neuronalnych leżących u podstaw różnych aspektów rozwoju dzieci i młodzieży.

PortaLite Mini jest więc nie tylko doskonałym urządzeniem ze względu na wykorzystywaną technologię, ale również ze względu na swoje niewielkie gabaryty. Połączenie tych dwóch cech stanowi ogromny komfort podczas pomiaru zarówno dla dziecka, jak i dla badacza, który nie musi martwić się o artefakty.

Najnowsze aktualności

Korzyści terapii Biofeedback w sporcie – Narodowy Dzień Sportu 2021

Więcej

Nowelizacja programu rządowego Aktywna Tablica 2021-2024

Więcej

Wpływ aparatów słuchowych na równowagę – badanie z MediBalance Pro

Więcej

Aktualności