Sensomotoryka - czym jest i jakie ma znaczenie
w prawidłowym rozwoju dziecka?

Termin ‘’sensomotoryka’’ składa się z dwóch członów ‘’senso’’ oraz ‘’motoryka’’ i tym samym opisuje związek pomiędzy istotą postrzegania i odczuwania otaczającego nas świata, ruchu i działania oraz związanych z tym umiejętności motorycznych.

Terapeuta znając tę zależność może poprzez wspieranie procesów sensorycznych (dotyczących organów zmysłów) i motorycznych (ruchowych) wpływać na takie umiejętności jak: postrzeganie, myślenie, emocje, motywacja, zachowanie.

Sensomotoryka to metoda oparta na ogólnie znanych podstawach teoretycznych dotyczących rozwoju człowieka oraz długoletniej pracy Winfrieda Scholtza z dziećmi przejawiającymi różnorodne zaburzenia rozwojowe. Założeniem tej metody jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka.

Do kogo skierowana jest terapia sensomotoryczna?
Sensomotoryka umożliwia terapię z dziećmi z:

• Trudnościami w nauce (dzieci mające problemy w opanowaniu podstawowych technik szkolnych takich jak pisanie i czytanie)

• Problemami w zachowaniu (trudności w wykonywaniu poleceń, agresja, nieprawidłowe reakcje emocjonalne, wybuchy złości)

• Niewłaściwa koordynacja ciała oraz słaba precyzja ruchów

• Problemami w planowaniu ruchu (np. trudności podczas jazdy na rowerze lub podczas gier zespołowych)

• Niewłaściwą postawą ciała i niezgrabnością ruchową

• Problemami grafomotorycznymi

• Obniżoną sprawnością manualną

• Zaburzeniami koncentracji

• Zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej

• Opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy

Diagnoza sensomotoryczna

Diagnoza sensomotoryczna to proces polegający na obserwacji prawidłowych i nieprawidłowych reakcji podczas testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych oraz analizie ich wpływu na sferę edukacyjną i zachowanie dziecka.

Terapia sensomotoryczna

W ramach terapii sensomotorycznej prowadzony jest trening równowagi, ćwiczeń regulacji napięcia mięśniowego, stymulacja proprioceptywna,  ćwiczenia koordynacji ciała oraz ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej.

Zajrzyj do kalendarza i zobacz, najbliższy termin szkolenia!

Kalendarz szkoleń
Sprawdź

Chciałbyś zadać pytanie na temat szkolenia lub aparatury? Zadzwoń do nas lub skontaktuj się z nami przez formularz!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w celu odpowiedzi na moją wiadomość. Podane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź.