Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021

Spektrum autyzmu lub spektrum zaburzeń autystycznych to szerokie pojęcie obejmujące rożne zaburzenia. Osoby ze spektrum autyzmu mają problemy z komunikacją, interakcjami społecznymi, a samo zaburzenie powoduje trudności rozwojowe.

Czym jest spektrum autyzmu (ASD)?

Spektrum oznacza rozmaitość, zróżnicowanie. To określenie różnorodności funkcjonowania osób autystycznych. Każda osoba ma inne charakterystyczne zachowania, nasilenie objawów i cechy.

Wśród zaburzeń ze spektrum autyzmu wyszczególnia się:

  • autyzm dziecięcy – dziecko nie porozumiewa się, jest niezdolne do kontaktu oraz orientacji w świecie, który jest dla niego źródłem lęku

  • autyzm atypowy – różni się od dziecięcego późniejszym początkiem wystąpienia objawów

  • zespół Aspergera – łagodniejsza forma autyzmu dziecięcego, nie powoduje zaburzeń w rozwoju umysłowym, osoba jest w stanie samodzielnie funkcjonować

Należy podkreślić – autyzm to nie choroba. Zaburzenie ze spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym.

Jakie są objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu?

Objawy autyzmu zwykle stają się widoczne we wczesnym dzieciństwie, między 12 a 24 miesiącem życia. Jednak objawy mogą również pojawić się wcześniej lub później.

Nasilenie objawów różni się znacznie u osób dotkniętych tym zaburzeniem. Objawy mogą obejmować:

  • intensywne skupienie się na jednej rzeczy/zainteresowaniu/czynności

  • brak reakcji na bodźce zewnętrzne, osoby

  • brak zrozumienia sygnałów społecznych (takich jak ton głosu lub mowa ciała)

  • powtarzające się ruchy lub zachowania

Pamiętajmy o tym, że oprócz swoich problemów i ograniczeń, osoby ze spectrum autyzmu mogą wyróżniać się umiejętnościami technicznymi, artystycznymi czy ścisłymi.

Jak pracować z osobami ze spektrum autyzmu?

Obecnie nie wykazano, aby jakaś forma terapii powodowała definitywne "wycofanie" objawów ASD. Terapia ukierunkowana na różne problemy może pomóc osobom cierpiącym na zaburzenia ze spektrum autyzmu poczuć się lepiej lub złagodzić jego objawy. Wczesna interwencja w okresie przedszkolnym może pomóc dziecku nauczyć się kluczowych umiejętności społecznych, komunikacyjnych, funkcjonalnych i behawioralnych. Terapia powinna mieć charakter kompleksowy i koncentrować się na osiowych objawach.

Wśród działań terapeutycznych można zastosować:

  • Terapię logopedyczną – można wykorzystać w tym celu ćwiczenia i treningi wg Metody Warnkego, aby rozwijać kompetencje językowe jak i komunikacyjne dziecka.

Metoda Warnkego bazuje na automatyzacji funkcji podstawowych i może być wykorzystywana również w pracy z dziećmi z obniżoną sprawnością intelektualną.

  • Ćwiczenia ruchowe – osoby ze spektrum autyzmu często posiadają również zaburzenia sensomotoryczne. Terapia sensomotoryczna wspomaga rozwój w różnych obszarach funkcjonowania takich jak postawa ciała, propriocepcja, równowaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Głównym celem sensomotoryki jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych.

Dorosłe życie z autyzmem

Większość dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie wymagać wsparcia przez całe swoje życie. Są też i takie osoby, które będą sobie radzić w dorosłym życiu samodzielnie.

Wcześniejsze zaplanowanie edukacji, przyszłego zatrudnienia, zapewnienie stabilności materialnej i niezależności z pewnością będzie pomocne dla osób, którym przyjdzie w dorosłym życiu zmagać się z zaburzeniem jakim jest ASD.

Najnowsze aktualności

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021

Więcej

Zapisz się na webinarium „Wprowadzenie do neurofeedbacku”

Więcej

Dofinansowanie gotowych zestawów terapeutycznych z programu „Aktywna Tablica 2020-2024”

Więcej

Aktualności