Biofeedback – znaczenie psychofizjologii w terapii. Zastosowanie w terapii wielomodalnego czujnika eVu TPS i DeStress Solution

Biofeedback – znaczenie psychofizjologii w terapii. Zastosowanie w terapii wielomodalnego czujnika eVu TPS i DeStress Solution

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym jest trening biofeedback, czym charakteryzuje się biofeedback fizjologiczny

 • jakie są parametry stosowane w biofeedbacku fizjologicznym i ich interpretacja w kontekście stanów psychofizjologicznych

 • jakie są podstawowe funkcje programu DeStress Solution i aplikacji eVu Senz w trybie sesji skryptowej oraz sesji otwartej

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • posługiwać się terminologią związaną z biofeedbackiem fizjologicznym

 • interpretować parametry biofeedbacku fizjologicznego

 • przeprowadzić sesję diagnostyczną z użyciem Testu Reakcji na Stres 5 Aktywności oraz zinterpretować otrzymany raport z testu

 • przeprowadzić sesję skryptową i treningową z zastosowaniem ekranów DeStress Solution

 • przeglądać przeprowadzone sesje i usuwać z nich artefakty w sygnale BVP

 • samodzielnie przygotować i uruchomić sesję treningową i praktykę z wykorzystaniem aplikacji eVu Senz

 • przeglądać i interpretować wyniki sesji treningowych w aplikacji eVu Senz

 • porównywać sesje diagnostyczne i treningowe ze sobą (wykresy trendów)

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, lekarzu, fizjoterapeutów, logopedów, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, psychoterapeutów.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody Biofeedbacku fizjologicznego w praktyce.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 6 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia350 zł
Wysyłka wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą (opcjonalnie)30 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

  Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!

  • +48 71 336 10 36
  • +48 510 850 153
  • szkolenia@biomed.org.pl

   [recaptcha]