EEG-Biofeedback I stopnia online

EEG-Biofeedback I stopnia online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są możliwości zastosowania metody EEG Biofeedback w pracy terapeutycznej

 • jakie są podstawy teoretyczne prowadzenia sesji Biofeedback

 • jak właściwie interpretować parametry EEG Biofeedbacku

 • czym jest system 10-20 lokalizacji elektrod

 • jak rozpoznawać i oznaczać artefakty

 • jakie są podstawowe funkcje programu Biograph Infiniti: Szybki start

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • opowiedzieć o metodzie: jak przebiega terapia, czy jest bezpieczna, jakie są badania potwierdzające jej skuteczność

 • zaplanować samodzielnie cykl sesji treningowych

 • przygotować aparaturę biofeedback do pracy

 • wygenerować statystyki sesji i właściwie je zintepretować

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, lekarzy, logopedów, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu o narzędzie EEG Biofeedback

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania metody EEG-Biofeedback.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych (z praktyką online): 20 godzin.

Ilość godzin dydaktycznych (z praktyką stacjonarną): 24 godziny.

Forma szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie 4 spotkań: blok teoretyczny 3 spotkania online + blok praktyczny 1 spotkanie. Blok praktyczny szkolenia realizowany jest w dwóch opcjach do wyboru:

 • opcja I: indywidualny warsztat praktyczny online (5 godzin zegarowych, terminy ustalane indywidualnie).
  Rekomendowany dla osób mających sprzęt do Biofeedbacku (System Infiniti).

 • opcja II: warsztat praktyczny grupowy stacjonarny w Biomed Neurotechnologie pod okiem terapeuty (8 godzin zegarowych, w ustalonym późniejszym terminie).
  Rekomendowany dla osób bez dostępu do aparatury.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Aby uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia Biofeedback I stopnia należy ukończyć:

 • część I – blok teoretyczny

 • część II – blok praktyczny w wybranej formie: superwizji online lub warsztatu grupowego w siedzibie Biomed w terminie możliwym do zrealizowania

Materiały szkoleniowe

 • uczestnik szkolenia otrzymuje wydrukowane materiały szkoleniowe pocztą na adres korespondencyjny.

 • książka M. L. Thompson Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej (dla uczestników szkolenia możliwość zakupu po preferencyjnej cenie).

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia
Cena brutto szkolenia, jeśli cała wpłata nastąpi na dłużej niż dwa tygodnie przed terminem szkolenia
1500 zł
Cena brutto szkolenia
Cena brutto szkolenia, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż dwa tygodnie przed terminem szkolenia
1550 zł
Cena książki do szkolenia (opcjonalnie)190 zł
Cena wysyłki20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 25.10 - 27.10.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia, Online

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia

  Online

  25.10.2021 - 27.10.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  1400zł