EEG-Biofeedback I stopnia online

EEG-Biofeedback I stopnia online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są możliwości zastosowania metody EEG Biofeedback w pracy terapeutycznej

 • jakie są podstawy teoretyczne prowadzenia sesji Biofeedback

 • jak właściwie interpretować parametry EEG Biofeedbacku

 • czym jest system 10-20 lokalizacji elektrod

 • jak rozpoznawać i oznaczać artefakty

 • jakie są podstawowe funkcje programu Biograph Infiniti: Szybki start

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • opowiedzieć o metodzie: jak przebiega terapia, czy jest bezpieczna, jakie są badania potwierdzające jej skuteczność

 • zaplanować samodzielnie cykl sesji treningowych

 • przygotować aparaturę biofeedback do pracy

 • wygenerować statystyki sesji i właściwie je zintepretować

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, lekarzy, logopedów, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu o narzędzie EEG Biofeedback

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania metody EEG-Biofeedback.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych (z praktyką online): 20 godzin.

Ilość godzin dydaktycznych (z praktyką stacjonarną): 24 godziny.

Forma szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie 4 spotkań: blok teoretyczny 3 spotkania online + blok praktyczny 1 spotkanie. Blok praktyczny szkolenia realizowany jest w dwóch opcjach do wyboru:

 • opcja I: indywidualny warsztat praktyczny online (5 godzin zegarowych, terminy ustalane indywidualnie).
  Rekomendowany dla osób mających sprzęt do Biofeedbacku (System Infiniti).

 • opcja II: warsztat praktyczny grupowy stacjonarny w Biomed Neurotechnologie pod okiem terapeuty (8 godzin zegarowych, w ustalonym późniejszym terminie).
  Rekomendowany dla osób bez dostępu do aparatury.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, realizacja warsztatu stacjonarnego będzie możliwa w momencie zniesienia obostrzeń. Warsztat odbędzie się wówczas w terminie wyznaczonym przez Biomed.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 2 pkt. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Aby uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia Biofeedback I stopnia należy ukończyć:

 • część I – blok teoretyczny

 • część II – blok praktyczny w wybranej formie: superwizji online lub warsztatu grupowego w siedzibie Biomed w terminie możliwym do zrealizowania

Materiały szkoleniowe

 • uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatą wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

 • książka M. L. Thompson Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej (dla uczestników szkolenia możliwość zakupu po preferencyjnej cenie).

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia1400 zł
Wysyłka wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą (opcjonalnie)70 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą (opcjonalnie)15 zł
Wysyłka książki pocztą (opcjonalnie)50 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 08.03 - 10.03.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia, Online

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia

  Online

  08.03.2021 - 10.03.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  1400zł

 • 11.03.2021

  Część praktyczna szkolenia online: EEG-Biofeedback I stopnia,

  Nabór zamknięty

  Część praktyczna szkolenia online: EEG-Biofeedback I stopnia

  Wrocław / Zapis na część praktyczną można dokonać przez wiadomość mailową, na adres szkolenia@biomed.org.pl

  11.03.2021 - 11.03.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

 • 16.03 - 19.03.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia

  16.03.2021 - 19.03.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

  1400zł - 1500zł

 • 07.04 - 09.04.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia, Online

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia

  07.04.2021 - 09.04.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  1450zł

 • 12.04.2021

  Część praktyczna szkolenia: EEG-Biofeedback I stopnia, Wrocław

  Nabór zamknięty

  Część praktyczna szkolenia: EEG-Biofeedback I stopnia

  Zapis na część praktyczną można dokonać przez wiadomość mailową, na adres szkolenia@biomed.org.pl

  12.04.2021 - 12.04.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

 • 12.04 - 15.04.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia, Warszawa

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia

  12.04.2021 - 15.04.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

  1500zł - 1600zł

 • 27.04 - 30.04.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia, Katowice

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia

  27.04.2021 - 30.04.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

  1500zł - 1600zł

 • 08.05 - 09.05.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe I zjazd, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie
  15.05 - 16.05.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe II zjazd, Wrocław

  EEG-Biofeedback I stopnia weekendowe I zjazd

  08.05.2021 - 09.05.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:30

  1400zł - 1500zł

 • 15.05 - 16.05.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe II zjazd, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie
  08.05 - 09.05.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe I zjazd, Wrocław

  EEG-Biofeedback I stopnia – weekendowe II zjazd

  15.05.2021 - 16.05.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

 • 05.06 - 06.06.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe I część, Online

  Zapisz się na szkolenie
  12.06.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe II część, Online

  EEG-Biofeedback I stopnia weekendowe I część

  05.06.2021 - 06.06.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  1400zł

 • 12.06.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe II część, Online

  Zapisz się na szkolenie
  05.06 - 06.06.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe I część, Online

  EEG-Biofeedback I stopnia weekendowe II część

  12.06.2021 - 12.06.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  1400zł

 • 13.06.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka, Wrocław

  Nabór zamknięty

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka

  Zapis na część praktyczną można dokonać przez wiadomość mailową, na adres szkolenia@biomed.org.pl

  13.06.2021 - 13.06.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00