EEG-Biofeedback I stopnia online

EEG-Biofeedback I stopnia online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są możliwości zastosowania metody EEG Biofeedback w pracy terapeutycznej

 • jakie są podstawy teoretyczne prowadzenia sesji Biofeedback

 • jak właściwie interpretować parametry EEG Biofeedbacku

 • czym jest system 10-20 lokalizacji elektrod

 • jak rozpoznawać i oznaczać artefakty

 • jakie są podstawowe funkcje programu Biograph Infiniti: Szybki start

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • opowiedzieć o metodzie: jak przebiega terapia, czy jest bezpieczna, jakie są badania potwierdzające jej skuteczność

 • zaplanować samodzielnie cykl sesji treningowych

 • przygotować aparaturę biofeedback do pracy

 • wygenerować statystyki sesji i właściwie je zinterpretować

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, lekarzy, logopedów, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu o narzędzie EEG Biofeedback

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania metody EEG-Biofeedback.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 24 godziny.

Forma szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie 4 spotkań: blok teoretyczny 3 spotkania online + blok praktyczny 1 spotkanie. Blok praktyczny szkolenia realizowany jest w formie stacjonarnego warsztatu grupowego w Biomed Neurotechnologie pod okiem terapeuty (8 godzin zegarowych, w ustalonym późniejszym terminie). Praktyka stacjonarna odbywa się we Wrocławiu.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Aby uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia Biofeedback I stopnia należy ukończyć:

 • część I – blok teoretyczny

 • część II – blok praktyczny w wybranej formie warsztatu grupowego w siedzibie Biomed w terminie możliwym do zrealizowania

Materiały szkoleniowe

 • uczestnik szkolenia otrzymuje wydrukowane materiały szkoleniowe pocztą na adres korespondencyjny.

 • książka M. L. Thompson Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej (dla uczestników szkolenia możliwość zakupu po preferencyjnej cenie).

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia
Cena brutto szkolenia, jeśli cała wpłata nastąpi na dłużej niż dwa tygodnie przed terminem szkolenia
1600 zł
Cena brutto szkolenia
Cena brutto szkolenia, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż dwa tygodnie przed terminem szkolenia
1650 zł
Cena książki do szkolenia (opcjonalnie)190 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 09.01 - 11.01.2024

  EEG-Biofeedback I stopnia - tryb popołudniowy, Online

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia – wersja popołudniowa

  Online

  09.01.2024 - 11.01.2024

  Godzina rozpoczęcia: 17:00

  Godzina zakończenia: 20:15

  1600zł - 1650zł