EEG-Biofeedback II stopnia online

EEG-Biofeedback II stopnia online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są techniczne aspekty technologii EEG-Biofeedback

 • jakie są zasady planowania planowania cyklów treningowych EEG-Biofeedback

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • wykonać zapis z wykorzystaniem czujników fizjologicznych takich jak: BVP, S.C., Resp, EMG

 • wykonać zapis EEG w montażu dwukanałowym

 • właściwie interpretować wyniki miniQEEG

 • analizować wyniki diagnozy reakcji na stres

 • zaplanować protokół biofeedbacku fizjologicznego

 • dostosować materiał wizualny i edytować ekrany stosownie do potrzeb terapii

 • prowadzić trening alpha theta

 • posługiwać się czujnikiem nIR HEG w terapii

 • tworzyć skrypty diagnostyczne i terapeutyczne

 • eksportować wyniki do formatów czytelnych dla zewnętrznych programów analitycznych

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest osobom, które ukończyły szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia.

Osoby, które pracowały na aparaturze firmy innej niż Thought Technology – obowiązkowo muszą uczestniczyć w Warsztacie Biofeedback z BioGraph Infiniti - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń w tej sprawie.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody EEG-Biofeedback w praktyce.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 22 godziny

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem aparatury firmy Thought Technology.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia1400 zł
Cena wydrukowanych materiałów szkoleniowych50 zł
Cena książki do szkolenia190 zł
Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wysyłane pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*