EEG-Biofeedback II stopnia

EEG-Biofeedback II stopnia

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są techniczne aspekty technologii EEG-Biofeedback

 • jakie są zasady planowania planowania cyklów treningowych EEG-Biofeedback

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • wykonać zapis z wykorzystaniem czujników fizjologicznych takich jak: BVP, S.C., Resp, EMG

 • wykonać zapis EEG w montażu dwukanałowym

 • właściwie interpretować wyniki miniQEEG

 • analizować wyniki diagnozy reakcji na stres

 • zaplanować protokół biofeedbacku fizjologicznego

 • dostosować materiał wizualny i edytować ekrany stosownie do potrzeb terapii

 • prowadzić trening alpha theta

 • posługiwać się czujnikiem nIR HEG w terapii

 • tworzyć skrypty diagnostyczne i terapeutyczne

 • eksportować wyniki do formatów czytelnych dla zewnętrznych programów analitycznych.

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest osobom, które ukończyły szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody EEG-Biofeedback w praktyce.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 41 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem aparatury firmy Thought Technology.

Cena szkolenia

Szkolenie we Wrocławiu
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1200 zł
Szkolenie we Wrocławiu
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1300 zł
Szkolenie poza Wrocławiem
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1300 zł
Szkolenie poza Wrocławiem
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1400 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 22.06 - 25.06.2021

  EEG-Biofeedback II stopnia, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback II stopnia

  22.06.2021 - 25.06.2021

  Godzina rozpoczęcia: 10:00

  Godzina zakończenia: 16:30

  1300zł - 1400zł

 • 05.07.2021

  Warsztat przed szkoleniem EEG-Biofeedback II stopnia, Warszawa

  Zapisz się na szkolenie

  Warsztat przed szkoleniem EEG-Biofeedback II stopnia

  SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

  05.07.2021 - 05.07.2021

  Godzina rozpoczęcia: 10:00

  Godzina zakończenia: 17:00

  300zł - 350zł

 • 06.07 - 09.07.2021

  EEG-Biofeedback II stopnia, Warszawa

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback II stopnia

  06.07.2021 - 09.07.2021

  Godzina rozpoczęcia: 10:00

  Godzina zakończenia: 16:30

  1300zł - 1400zł

 • 13.07 - 16.07.2021

  EEG-Biofeedback II stopnia, Katowice

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback II stopnia

  13.07.2021 - 16.07.2021

  Godzina rozpoczęcia: 10:00

  Godzina zakończenia: 16:30

  1300zł - 1400zł