Warsztat Biofeedback z BioGraph Infiniti

Warsztat Biofeedback z BioGraph Infiniti

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe funkcje programu Biograph Infiniti.

 • jakie są podstawowe możliwości edycyjne programu BioGraph Infiniti

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • przeprowadzić sesję diagnostyczną w sesji skryptowej

 • uruchomić trening w sesji otwartej

 • stworzyć raport z sesji

Dla kogo

Warsztat kierowany jest do osób, które:

 • uczestniczyły w I stopniu szkolenia i chciałyby utrwalić wiedzę na temat podstawowych funkcji programu BioGraph Infiniti

 • pracowały na aparaturze firmy innej niż Thought Technology – obowiązkowo.

Cel warsztatu

Zapoznanie użytkowników z podstawowymi funkcjami programu BioGraph Infiniti.

Program i regulamin warsztatu

Ilość godzin dydaktycznych: 10 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia450 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 13.05.2024

  Warsztat przed szkoleniem EEG-Biofeedback II stopnia, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie

  Warsztat przed szkoleniem EEG-Biofeedback II stopnia

  13.05.2024 - 13.05.2024

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 16:30

  450zł