Warsztat z BioGraph Infiniti online

Warsztat z BioGraph Infiniti online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe funkcje programu Biograph Infiniti.

 • jakie są podstawowe możliwości edycyjne programu BioGraph Infiniti

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • przeprowadzić sesję diagnostyczną w sesji skryptowej

 • uruchomić trening w sesji otwartej

 • stworzyć raport z sesji

Dla kogo

Warsztat kierowany jest do osób, które:

 • uczestniczyły w I stopniu szkolenia i chciałyby utrwalić wiedzę na temat podstawowych funkcji programu BioGraph Infiniti

 • pracowały na aparaturze innej niż firmy Thought Technology.

Cel szkolenia

Zapoznanie użytkowników z podstawowymi funkcjami programu BioGraph Infiniti.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 9 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cena szkolenia

Cena brutto400 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 17.05 - 18.05.2021

  Warsztat z Biograph Infiniti, Online

  Zapisz się na szkolenie

  Warsztat z Biograph Infiniti

  17.05.2021 - 18.05.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  400zł

 • 21.06.2021

  Warsztat przed szkoleniem EEG-Biofeedback II stopnia, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie

  Warsztat przed szkoleniem EEG-Biofeedback II stopnia

  21.06.2021 - 21.06.2021

  Godzina rozpoczęcia: 10:00

  Godzina zakończenia: 17:00

  300zł - 400zł

 • 12.07.2021

  Warsztat przed szkoleniem Biofeedback II stopnia, Katowice

  Zapisz się na szkolenie

  Warsztat Biofeedback z BioGraph Infiniti

  12.07.2021 - 12.07.2021

  Godzina rozpoczęcia: 10:00

  Godzina zakończenia: 17:00

  300zł - 400zł