Wprowadzenie do RSA Biofeedback online

Wprowadzenie do RSA Biofeedback online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym jest trening zmienności rytmu serca RSA Biofeedback

 • w jaki sposób trening RSA Biofeedback wzbogaci Twoją praktykę terapeutyczną

 • jak wyjaśnić podstawowe cechy metody RSA Biofeedback

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • stosować opaskę oddechową i czujnik pulsu

 • przeprowadzić diagnozę częstotliwości rezonansowej

 • zaplanować cykl sesji treningowych RSA Biofeedback

 • przygotować i uruchomić sesję treningową RSA Biofeedback z wykorzystaniem systemu BioGraph Infiniti HRV Suite

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą poszerzyć swój warsztat o treningi oddechowe i treningi zmienności rytmu serca z wykorzystaniem aparatury do RSA Biofeedback.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningów RSA Biofeedback z wykorzystaniem programu HRV Suite.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 10 godzin

Forma szkolenia

Szkolenie zostało podzielone na dwie części: część teoretyczną z prezentacją programu HRV Suite oraz zajęcia praktyczne.

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cena szkolenia

Cena brutto za I i II część szkolenia430 zł
Cena brutto za I część szkolenia290 zł
Cena brutto za II część szkolenia160 zł
Wysyłka pocztą wydrukowanych materiałów szkoleniowych (opcjonalnie)60 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

  Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!

  • +48 71 336 10 36
  • +48 510 850 153
  • szkolenia@biomed.org.pl

   [recaptcha]