Wprowadzenie do RSA Biofeedback

Wprowadzenie do RSA Biofeedback

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • czym jest trening zmienności rytmu serca RSA Biofeedback

  • w jaki sposób trening RSA Biofeedback wzbogaci Twoją praktykę terapeutyczną

  • jak wyjaśnić podstawowe cechy metody RSA Biofeedback

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

  • stosować opaskę oddechową i czujnik pulsu

  • przeprowadzić diagnozę częstotliwości rezonansowej

  • zaplanować cykl sesji treningowych RSA Biofeedback

  • przygotować i uruchomić sesję treningową RSA Biofeedback z wykorzystaniem systemu BioGraph Infiniti HRV Suite

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą poszerzyć swój warsztat o treningi oddechowe i treningi zmienności rytmu serca z wykorzystaniem aparatury do RSA Biofeedback.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningów RSA Biofeedback z wykorzystaniem programu HRV Suite.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 10 godzin

Forma szkolenia

Szkolenie zostało podzielone na dwie części: część teoretyczną z prezentacją programu HRV Suite oraz zajęcia praktyczne.

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cena szkolenia

Cena brutto za szkolenie550 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*