Wprowadzenie do RSA Biofeedback

Wprowadzenie do RSA Biofeedback

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • czym jest trening zmienności rytmu serca RSA Biofeedback

  • w jaki sposób trening RSA Biofeedback wzbogaci Twoją praktykę terapeutyczną

  • jak wyjaśnić podstawowe cechy metody RSA Biofeedback

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

  • stosować opaskę oddechową i czujnik pulsu

  • przeprowadzić diagnozę częstotliwości rezonansowej

  • zaplanować cykl sesji treningowych RSA Biofeedback

  • przygotować i uruchomić sesję treningową RSA Biofeedback z wykorzystaniem systemu BioGraph Infiniti HRV Suite

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą poszerzyć swój warsztat o treningi oddechowe i treningi zmienności rytmu serca z wykorzystaniem aparatury do RSA Biofeedback.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningów RSA Biofeedback z wykorzystaniem programu HRV Suite.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 10 godzin

Forma szkolenia

Szkolenie zostało podzielone na dwie części: część teoretyczną z prezentacją programu HRV Suite oraz zajęcia praktyczne.

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia450 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia500 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!