Eye tracking w badaniach naukowych

Eye tracking w badaniach naukowych

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe zasady dotyczące śledzenia ruchów gałek ocznych oraz kontroli okulometrycznej

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • posługiwać się terminologią związaną z eye trackingiem

 • wskazać typy scenariuszy badawczych, w których stosuje się śledzenie ruchów gałek ocznych

 • wymienić przykłady badań eyetrackingowych przeprowadzonych w dziedzinie psycholingwistyki, psychologii poznawcznej lub percepcji

 • zintegrować i zsynchronizować eye tracking z innymi metodami badań np. EEG

 • zmaksymalizować jakość danych eyetrackingowych

 • przeprowadzić badanie naukowe z wykorzystaniem systemu EyeLink

 • wymienić oraz scharakteryzować funkcję programu Experiment Builder

 • poddać analizie dane eyetranckingowe EyeLink z wykorzystaniem programu Data Viewer

 • wymienić i scharakteryzować funkcje programu Data Viewer

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest osobom planującym wykorzystanie metody badawczej eye tracking w badaniach naukowych.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania eye trackingu w badaniach naukowych.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 19 godzin

Trenerzy

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka w zastosowaniu systemów eyetrackingowych Eye Link – dr Sam Hutton.

Prowadzi własną pracę badawczą (ponad 50 publikacji) oraz jest konsultantem SR Research. W pracy badawczej koncentruje się na funkcjach okulomotorycznych osób z zaburzeniami neurologicznymi oraz psychiatrycznymi. Prowadzi warsztaty i szkolenia naukowców na całym świecie. Posiada szczegółową wiedzę na temat zróżnicowanych aspektów badań nad śledzeniem ruchów gałek ocznych i wiele praktycznych doświadczeń, którymi chętnie dzieli się podczas warsztatów.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Część praktyczna szkolenia odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu Eye Link.

Uwagi organizacyjne

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Uczestnicy powinni mieć ze sobą laptop z najnowszą wersją programu Experiment Builder oraz Data Viewer.

Biomed może udostępnić uczestnikom laptopy oraz tymczasowe klucze licencyjne (jeśli uczestnik nie posiada własnego) po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (liczba laptopów jest ograniczona).

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia390 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia450 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*