Eye tracking w edukacji online

Eye tracking w edukacji online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • jakie są podstawy działania eye trackera

  • jakie są rodzaje eye trackerów

  • jaka jest podstawa oceny ruchów gałek ocznych

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

  • posługiwać się terminologią związaną z eye trackingiem

  • skalibrować urządzenie, posługiwać się eye trackerem oraz programem zarządzającym

  • opracować indywidualny trening za pomocą gier i aktywności dostępnych w urządzeniu

  • włączyć podgląd wyników wykonania ćwiczeń kontroli wzrokowej w postaci filmu z pozycją wzroku, map cieplnych, ścieżek wodzenia wzrokiem

  • wygenerować raport z przebiegu ćwiczenia oraz zapisywać  poszczególne wyniki.

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest lekarzom, psychologom, pedagogom, logopedom oraz rehabilitantom.

Szkolenie w wersji online przeznaczone jest dla osób posiadających własny eye tracker Skyle for Windows. Sprzęt jest niezbędny do wzięcia udziału w części praktycznej szkolenia.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników ze sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym pracę nad fiksacjami, ruchami sakkadowymi oka oraz poszerzeniem pola eksploracji ekranu i uwagi wzrokowej.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 6 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Część praktyczna szkolenia odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego Eye Trackera Skyle for Windows oraz programów treningowych.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia500 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*