Eye tracking w edukacji

Eye tracking w edukacji

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • czym charakteryzują się różne eye trackery i zna przykłady ich wykorzystywania w marketingu, badaniach naukowych i rehabilitacji

  • jakie są problemy i trudności w pracy z eye trackerem

  • jaka jest podstawa oceny ruchów gałek ocznych

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

  • posługiwać się terminologią związaną z eye trackingiem

  • posługiwać się eye trackerem oraz programem zarządzającym

  • opracować i przeprowadzić indywidualny trening uwagi wzrokowej, przeszukiwania pola widzenia i precyzyjnego wodzenia wzrokiem za pomocą gier i aktywności

  • ocenić ruchy gałek ocznych

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest lekarzom, psychologom, pedagogom, logopedom oraz rehabilitantom.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników ze sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym pracę nad fiksacjami, ruchami sakkadowymi oka oraz poszerzeniem pola eksploracji ekranu i uwagi wzrokowej.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 6 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Część praktyczna szkolenia odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego Eye Trackera Skyle for Windows oraz programów treningowych.

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia500 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia550 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*