Dziecko z trudnościami w czytaniu. Praktyczny poradnik planowania procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Dziecko z trudnościami w czytaniu. Praktyczny poradnik planowania procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jak zorganizować pierwsze spotkania diagnostyczno-terapeutyczne

 • jakie są kluczowe zadania diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu

 • jaka jest różnorodność objawów u dzieci z trudnościami w czytaniu i jak warunkuje to proces terapeutyczny

 • na czym polegają treningi funkcjonalne i umiejętności

 • jak komunikować się z rodzicem dziecka mówiąc o procesie diagnostyczno-terapeutycznym

 • jakie materiały i w jaki sposób wykorzystywać w terapii czytania

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • rozpocząć i zaplanować pracę diagnostyczno-terapeutyczną z dzieckiem z trudnościami w czytaniu

 • komunikować się z opiekunami dziecka w procesie diagnostyczno-terapeutycznym

 • rozpoznawać różne profile trudności w czytaniu u dzieci

 • wykorzystywać wybrane treningi z Metody Warnkego do podniesienia efektywności swojej pracy

 • wieloaspektowo wykorzystywać materiały do ćwiczeń

Dla kogo

Dla osób pracujących z dziećmi z trudnościami w czytaniu, zajmujących się ich diagnozą i terapią.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które ukończyły kurs z Metody Warnkego, jak i osób nie znających tej metody.

Cel szkolenia

Przekazanie skutecznych sposobów i metodyki pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 11 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia350 zł
Wysyłka wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą (opcjonalnie)60 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!